Innowacyjna technologia z PG ma szansę zostać składnikiem biodegradowalnych opakowań | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-12-20

Innowacyjna technologia z PG ma szansę zostać składnikiem biodegradowalnych opakowań

od lewej: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, dziekan Wydziału Chemicznego, dr inż. Maciej Sienkiewicz, współtwórca licencjonowanego wynalazku z Katedry Technologii Polimerów Wydz. Chemicznego, Piotr Nadolski, współzałożyciel Bio Plast Pom sp. z o.o., prof. dr hab. inż. Helena Janik, współtwórczyni wynalazku z Wydz. Chemicznego, prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, prof. uczelni, współtwórczyni wynalazku z Wydz. Chemicznego oraz Robert
Na zdj. od lewej: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, dziekan Wydziału Chemicznego, dr inż. Maciej Sienkiewicz, współtwórca licencjonowanego wynalazku z Katedry Technologii Polimerów Wydz. Chemicznego, Piotr Nadolski, współzałożyciel Bio Plast Pom sp. z o.o., prof. dr hab. inż. Helena Janik, współtwórczyni wynalazku z Wydz. Chemicznego, prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, prof. uczelni, współtwórczyni wynalazku z Wydz. Chemicznego oraz Robert Bajko, Broker Innowacji PG z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska zawarła umowę licencyjną z firmą Bio Plast Pom Sp. z o.o., która zamierza wdrożyć biodegradowalny kompozyt polimerowy, powstały na Wydziale Chemicznym PG, do produkcji biodegradowalnych i kompostowalnych opakowań - dotychczas wytwarzanych z tworzyw ropopochodnych.

Przedmiotem umowy są innowacyjne biokompozycje polimerowe, otrzymywane z udziałem skrobi termoplastycznej (TPS) pozyskiwanej z mąki ziemniaczanej oraz polilaktydu (PLA), które ze względu na skład, jak i podatność na kompostowanie zaliczają się do grupy materiałów typu „zero waste”.

Wynalazek został opracowany przez zespół naukowców z Katedry Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego PG w składzie: prof. dr hab. inż. Helena Janik, dr inż. Maciej Sienkiewicz, dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, st. technik Leszek Stelmasik, mgr inż. Katarzyna Bożek oraz mgr inż. Aneta Lachowicz.

– Wykorzystanie skrobi termoplastycznej w sporządzaniu biokompozycji pozwala skrócić czas ich kompostowania/biodegradacji oraz rozszerza zakres zastosowań, a także wpływa korzystnie na obniżenie materiałowych kosztów wytwarzania kompostowalnych wyrobów użytkowych – tłumaczy dr inż. Maciej Sienkiewicz, który nadzoruje prace wdrożeniowe ukierunkowane na zastosowanie wynalazku w praktyce przemysłowej po stronie zespołu naukowego z PG.

Przedstawiciele spółki Bio Plast Pom podkreślali podczas spotkania, że wsparcie dla polskiej nauki jest dla nich niezwykle ważne, a z technologią opracowaną przez naukowców PG wiążą duże nadzieje.

– Jest nam niezwykle milo znaleźć się w elitarnym gronie firm wspierających polską naukę – komentuje Piotr Nadolski, jeden z założycieli spółki Bio Plast Pom. – Pracując nad wdrożeniem innowacyjnego kompozytu w postaci granulatu do produkcji biodegradowalnych opakowań dedykowanych dla branży spożywczej chcemy promować zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko. Chcemy dążyć do przekonania producentów wytwarzających produkty końcowe, obecnych odbiorców i wytwórców opakowań z pochodnych ropy naftowej, do wdrażania ekologicznych rozwiązań i wejścia w nawyk stosowania produktów, które są biodegradowalne i kompostowalne. Obecnie mamy pozytywne odpowiedzi od niektórych z nich, już na etapie przedprodukcyjnym – dodaje.

Licencjonowany wynalazek jest chroniony patentem europejskim o numerze EP3064542 na terenie Polski, Francji, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. W dorobku tego zespołu naukowego jest to już druga umowa licencyjna, której przedmiotem są eko-tworzywa. Godnym uwagi jest również fakt, iż poza wspomnianą technologią, twórcy opracowali także kolejne warianty biokompozycji polimerowych, w tym taką bez udziału PLA.

Znaczący wkład w proces komercjalizacji wynalazku miał Robert Bajko, broker innowacji Politechniki Gdańskiej z Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, który prowadził negocjacje z partnerami biznesowymi. W przygotowanie umowy licencyjnej zaangażowane były także: radca prawny Jolanta Chwieduk z Działu Radców Prawnych PG oraz rzecznik patentowy dr Justyna Pawłowska z Zespołu Rzeczników Patentowych PG.

1123 wyświetleń