Nabór w konkursach Technetium i Plutonium | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-12-02

Nabór w konkursach Technetium i Plutonium

Grafika niebiesko -zielona z napisem Technetium i Plutonium
Trwa nabór w konkursie Technetium Talent Management Grants oraz Plutonium Supporting Student Research Team. To szansa na wsparcie finansowe aktywności opiekunów studentów szczególnie uzdolnionych oraz działalność studenckich kół naukowych.

Nabór wniosków w II konkursie Technetium Talent Management Grants

Celem programu jest wspieranie aktywności mentorów – nauczycieli akademickich – opiekujących się studentami szczególnie uzdolnionymi, angażującymi się w działalność badawczą w tematykach Centrów POB.

Budżet oraz warunki finansowania projektu

Wnioski o przyznanie grantu mogą być składane przez:

 • opiekunów studentów realizujących indywidualny program studiów badawczych na PG;
 • opiekunów studentów zaangażowanych w prace zespołów badawczych działających na PG;
 • opiekunów studenckich kół naukowych działających na PG.
 • Wysokość grantu w programie wynosi 25 000 zł, a okres realizacji projektu wynosi do 12 miesięcy.

Obowiązujący wzór wniosków w wersji edytowalnej można znaleźć w Dokumentacji programu.

Jak aplikować?

 • Nabór w programie będzie trwał od 1.12.2021 r. do 14.01.2022 r.
 • Wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną na adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB, oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzną do Działu Projektów.

Dokumenty

Nabór wniosków w II konkursie Plutonium Supporting Student Research Teams

Celem Programu jest wspieranie działalności studenckich kół naukowych, stanowiących naturalne środowisko wyłaniania liderów grup badawczych, liderów organizacyjnych oraz liderów inicjujących nowe obszary badawcze.

Budżet oraz warunki finansowania projektu

 • Wniosek o uzyskanie finansowania może złożyć opiekun studenckiego koła naukowego na maks. kwotę 300 000 zł.

W ramach projektu mogą być finansowane następujące kosztów:

 • prowadzenie i upowszechnianie wyników badań naukowych,
 • zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów nietrwałych;
 • zakup aparatury badawczej;
 • modernizacja laboratorium,
 • usługi obce.

Obowiązujący wzór wniosków w wersji edytowalnej można znaleźć w Dokumentacji programu.

Jak aplikować?

 • Nabór w programie będzie trwał od 1.12.2021 r. do 14.01.2022 r.
 • Wnioski należy przesyłać drogą elektroniczną na adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. realizacji projektu IDUB, oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzną do Działu Projektów.

Dokumenty

1213 wyświetleń