Nowy zarząd Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej wybrany | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-12-15

Nowy zarząd Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej wybrany

Zarząd SSPG stojący na schodach gmachu głównego PG
Nowy Zarząd SSPG 
Nowa skład zarządu SSPG 65. kadencji został wybrany 11 grudnia 2021 roku na posiedzeniu Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej.

Na stanowisko przewodniczącego SSPG został wybrany Jakub Persjanow (WFTiMS), którego proponowany skład zarządu również uzyskał poparcie Parlamentu, tj.:

 • Agnieszka Skotnicka (WFTiMS) - zastępca ds. Finansowo-Gospodarczych,
 • Natalia Dynderz (WZiE) - zastępca ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia,
 • Piotr Żuliński (WETI) - zastępca ds. Socjalnych,
 • Dominika Narloch (WILiŚ) - zastępca ds. Mediów i Promocji,
 • Kacper Kulikowski (WZiE) - zastępca ds. Kultury i Sportu,
 • Jakub Miller (WZiE) - zastępca ds. Przedsiębiorczości,
 • Jacek Bleja (WETI) - zastępca ds. Rozwoju Struktury Informatycznej,
 • Roksana Gostomsa (WFTiMS) - zastępca ds. Ewaluacji i Rozwoju,
 • Wiktoria Dudek (WA) - zastępca ds. Internacjonalizacji.

Do obrony studenckich praw,. na funkcję Rzecznika Praw Studenta, została powołana Dorota Nagórska (WILiŚ).

Przewodniczącym Komisji Prawno-Rewizyjnej został Przemysław Flemming (WFTiMS), a jego zastępcą Michał Żmudowski (WZiE).

Wraz z początkiem kadencji przedstawicielami studentów w Senacie PG są: Jakub Persjanow, Agnieszka Skotnicka, Natalia Dynderz, Wiktoria Dudek, Szymon Krawczuk oraz Szymon Dembicki.

Prezydium Parlamentu tworzą wraz z przewodniczącym SSPG: Paulina Chobot, Gabriela Kujawa, Jędrzej Niemiera, Marek Szaruga.

Delegatami studentów do poszczególnych struktur zostali również:

 • Natalia Dynderz i Dorota Nagórska do Senackiej Komisji ds. Kształcenia,
 • Agnieszka Skotnicka do Senackiej Komisji ds. Budżetu,
 • Natalia Dynderz oraz Michał Brancewicz (WZiE)do Uczelni Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Sebastian Somionka (WFTiMS) do Redakcji Pisma PG,
 • Arkadiusz Szamocki (WETI) do zespołu Politechniki Otwartej,
 • Paulina Chobot (WZiE) jako przedstawicielka SSPG do Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Języków Obcych,
 • Kacper Kulikowski (WZiE) jako przedstawiciel SSPG do Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Sportu Akademickiego,
 • Daniel Cieślak (WETI) jako przedstawiciel SSPG do Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia w Centrum Matematyki.

Wyborcze posiedzenie Parlamentu nie mogło się odbyć bez zwyczajowych wyborów studenckiego reprezentanta do Rady Bibliotecznej PG. O jedno miejsce w Radzie zmagało się aż 16 kandydatek i kandydatów! Delegatem studentów do Rady Bibliotecznej została inż.Maria Zienkiewicz - studentka Politechniki Poznańskiej, przewodnicząca Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej kadencji 2020 i członkini Prezydium Forum Uczelni Technicznych (a przede wszystkim honorowa Gdańszczanka nieoficjalnie mianowana przez SSPG), która uczestniczyła w posiedzeniu z mandatem Gościa.

442 wyświetleń