Perły nauki – nowy konkurs MEiN dla studentów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-01-14

Perły nauki – nowy konkurs MEiN dla studentów

Logo MEiN
„Perły nauki" to nowy konkurs Ministerstwa Edukacji i Nauki, skierowany do absolwentów studiów I stopnia i studentów po ukończeniu trzeciego i czwartego roku jednolitych studiów magisterskich.

Konkurs skierowany jest do osób prowadzących zaawansowane badania naukowe albo twórczość artystyczną na wysokim poziomie i posiadają co najmniej jedno znaczące osiągnięcie naukowe lub artystyczne oraz udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2.

Na realizację projektu badawczego, którego długość nie przekracza 48 miesięcy, można uzyskać dofinansowanie w wysokości:

  • 200 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych albo z dziedziny sztuki 
  • 240 tys. zł dla projektu z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych,  medycznych  albo z dziedziny nauk rolniczych

Nabór wniosków trwa do 18 lutego 2022 r. (godz. 16.00).

Wnioski do programu można składać wyłącznie w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF.

Termin przesłania, poprzez system MojaPG, zgłoszeń projektów do Działu Projektów PG, do weryfikacji, upływa w dniu 4.02.2022 r. Akceptacja zgłoszenia wymaga przedstawienia pełnego planu kosztowego projektu.

Więcej informacji 

127 wyświetleń