Projekt HumanMilkPres z finansowaniem w konkursie Small Grant Scheme 2020 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-01-14

Projekt HumanMilkPres z finansowaniem w konkursie Small Grant Scheme 2020

Na zdjęciu dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk /fot. archiwum prywatne
Na zdjęciu dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk /fot. archiwum prywatne
Projekt badawczy „Przechowywanie mleka ludzkiego w stanie niezamrożonym pod wysokim ciśnieniem w temperaturze poniżej 0°C - nowa metoda utrwalania” , realizowany w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Wydziału Chemicznego, otrzymał finansowanie w konkursie Small Grant Scheme 2020 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest opracowanie nowej procedury utrwalania i przechowywania mleka ludzkiego, która zminimalizuje straty jego składników odżywczych i bioaktywnych. W ramach projektu powstanie prototyp urządzenia do wytwarzania ciśnienia w temperaturze poniżej 0°C, przeznaczonego do próbek o objętości 100-150 ml, a także zostaną określone zmiany zawartości wybranych składników odżywczych i biologicznie czynnych oraz stopień inaktywacji mikrobioty w mleku podczas przechowywania w wysokociśnieniowych - niskotemperaturowych warunkach.

Projekt realizowany będzie pod kierownictwem dr hab. inż. Edyty Malinowskiej-Pańczyk, prof. PG. W skład zespołu badawczego wchodzą również dr hab. inż. Dorota Martysiak-Żurowska, prof. PG oraz dr hab. inż. Barbara Kusznierewicz, prof. PG. Wartość projektu wynosi 869 212,50 zł.

91 wyświetleń