„Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)” - trwa rekrutacja | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-01-28

„Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)” - trwa rekrutacja

Szara grafika z napisem Standardy ISO
Trwa rekrutacja na dwusemestralne podyplomowe studia „Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)”. Pierwszy zjazd, który odbędzie się w dniach 11-12 marca 2022 r., rozpocznie trzydziestą pierwszą edycję studiów.   

Studia adresowane są do osób pragnących poznać, pogłębić wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami absolwentów wyższych uczelni lub studentów semestru dyplomowego, z zachowaniem wymogu uzyskania dyplomu przed ukończeniem studiów podyplomowych.

Absolwenci studiów podyplomowych "Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)” uzyskują niezbędną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami i umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji przedstawiciela kierownictwa ds. systemów zarządzania w oparciu o uzyskane kompetencje: menedżera jakości i/lub auditora wewnętrznego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzone stosownymi certyfikatami.

Chętni mogą bezpłatnie przystąpić do czterech egzaminów uzupełniających, po których można uzyskać:

certyfikat menedżera jakości,
certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością,
certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego,
certyfikat auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Zgłoszenia i informacje szczegółowe znajdują się na stronie internetowej kierunku.

96 wyświetleń