Wykład nt. innowacyjnych technik wytwarzania biomateriałów i implantów | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-01-18

Wykład nt. innowacyjnych technik wytwarzania biomateriałów i implantów

grafika - logotyp koła naukowego Materiały w medycynie
Koło Naukowe Materiały w Medycynie zaprasza na wykład otwarty prof. Andrzeja Zielińskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa pt. „Innowacyjne techniki wytwarzania biomateriałów i implantów”, podczas którego zostaną przedstawione m.in. nowoczesne metody addytywne, odlewanie zamrożone, liofilizacja, synteza chemiczna, wytwarzanie hydrożeli, wytwarzanie materiałów porowatych.

Prof. Andrzej Zieliński zajmuje obecnie stanowisko profesora w Zakładzie Technologii Biomateriałów Instytutu Technologii Maszyn i Materiałów. Jest współzałożycielem kierunków inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczno-medyczna oraz nanotechnologia. Współtworzył również podręczniki akademickie, m.in. Nanotechnologie w inżynierii, medycynie i kosmetologii, Biomateriały oraz Podstawy Materiałoznawstwa. Dorobek naukowy prof. Zielińskiego obejmuje ponad 350 publikacji (w tym ponad 60 z listy JCR) oraz 4 patenty. Liczba cytowań według Web of Science wynosi ponad 700, a współczynnik Hirscha 16.

Wykład odbędzie się zdalnie, za pomocą platformy MS Teams, w czwartek, 20 stycznia o godz. 17.00.

Szczegółowe informacje

106 wyświetleń