Ponad 6,5 mln zł na realizację projektów w programach Aurum i Argentum | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-02-22

Ponad 6,5 mln zł na realizację projektów w programach Aurum i Argentum

Dwóch naukowców w białych fartuchach pochylających się nad probówką
Prawie 2 miliony złotych w II edycji  Aurum i ponad 4,5 miliona złotych w II edycji Argentum na realizację projektów badawczych otrzymają naukowcy z Politechniki Gdańskiej. 

Aurum

W programie Aurum  środki umożliwią kierownikom projektów stworzenie nowych międzynarodowych zespołów badawczych, które wzbogacą potencjał naukowy PG, zakup aparatury badawczej, wynajem sal i laboratoriów oraz organizację spotkań i podróży. W ramach II  edycji konkursu złożono 18 wniosków spośród, których 4 zostały zakwalifikowane do finansowania.

Projekty, które zostały zakwalifikowane do finansowania:

  • złożone w ramach Centrum Materiałów Przyszłości 

1.Novel oxide/polymer bilayers as a promising approach for controllable degradation of a biocompatible magnesium alloys
   Kierownik projektu: dr hab. inż. Jacek Ryl WFTiMS,
   przyznane środki: 455 384 zł

  • złożone w ramach Centrum BioTechMed

2. Laser CT Scanning of Polymer Gel Dosimeters for High-Definition 3D Quality Assurance in Advanced Proton Therapy of Cancer: Arc-PT and FLASH, 
    Kierownik projektu: dr inż. Marek Maryański WTiMS,
    przyznane środki: 499 999 zł

  • złożone w ramach Centrum EkoTech

3. Elektroforeza kapilarna jako zielona technika do identyfikacji związków z grupy polichlorowanych naftalenów w próbkach środowiskowych z otoczenia zbiorników wodnych
    Kierownik projektu: dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka WCH,
    przyznane środki: 497 840 zł

4.Design-for-safety - opracowanie racjonalnej metody projektowania statku w celu zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi ze szczególnym uwzględnieniem stateczności i  właściwości manewrowych,
   Kierownik projektu: dr hab. inż. Jakub Montewka  WIMiO,
   przyznane środki: 498 800 zł

Argentum

Przyznane środki finansowe umożliwią przeprowadzenie kompleksowego procesu badawczego oraz upowszechnienia wyników badań, w tym zakup aparatury badawczej, materiałów, drobnego sprzętu czy pokrycie kosztów publikacji wyników. 

W zakończonym naborze do programu złożono 54 wnioski, z których 19 otrzymało finansowanie:

  • w ramach Centrum EkoTech:

1. Multi-variant LCA in Ecodesigne
    Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Doerffer WIMiO, 
    przyznane środki: 298 240 zł

2. Sustained, inclusive and sustainable institutions for all: Neurodiversity-friendly smart work design. Acronym: SISI4ALL
    Kierownik projektu: dr Joanna Szulc WZiE,
    przyznane środki: 114 635,40 zł

3. Development of a new procedure for assessing the suitability of stored flux-cored wires for FCAW welding
    Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Świerczyńska WIMiO,
    przyznane środki: 230 207,80 zł

4. Potential of the bitumen and bituminous mortars with reclaimed asphalt binder for self-healing
    Kierownik projektu: dr inż. Dawid Ryś WILiŚ,
     przyznane środki: 194 568 zł

5. An innovative approach to environment monitoring and construction diagnosis using autonomous solutions and artificial intelligence
    Kierownik projektu: dr inż. Paweł Tysiąc WILiŚ,
    przyznane środki: 298 810,70 zł

6. Methods for speed estimation of a vehicle at impact with a road safety barrier
    Kierownik projektu: dr inż. Dawid Bruski WILiŚ, 
    przyznane środki: 300 000 zł

7. Analysis on the effect of a quasi-MQL system on the machining process of glued wood (qMQLGluWoodCut)
    Kierownik projektu: dr inż. Daniel Chuchała,
    przyznane środki: 276 020 zł

  • w ramach Centrum BioTechMed: 

8. Chemical synthesis and antimicrobial evaluation of hydroxamate siderophore - enzymatic inhibitor conjugates containing the stimuli-responsive 'trimethyl lock' linker
    Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Skwarecki WCH,
    przyznane środki: 299 000 zł

9. Bacterial cellulose as a matrix for vegetarian meat substitutes
    Kierownik projektu: dr inż. Agata Sommer WCH,
    przyznane środki: 175 990 zł

10. Evaluation of mechanical and biological response of bone scaffolds 3D printed with hybrid polymers
     Kierownik projektu: dr inż. Angela Andrzejewska WILiŚ,
     przyznane środki: 299 960 zł

11. Aromatic heptaenes seen in a new light: N-substituted aromatic analogues of amphotericin B with improved selective toxicity
     Kierownik projektu: dr inż. Paweł Szczeblewski WCH,
     przyznane środki: 299 080 zł

  • w ramach Centrum Technologii Cyfrowych:

12. Modeling and forecasting of the global ionospheric state based on the GNSS technique and machine learning
      Kierownik projektu: dr inż. Grzegorz Nykiel WILiŚ,
      przyznane środki: 174 240 zł

13. Machine learning algorithms for optimization of structural and physical properties
      Kierownik projektu: dr inż. Łukasz Doliński WEiA,
      przyznane środki: 204 510 zł

14. Optimised control of biological processes in SBR (OptoSBR)
      Kierownik projektu: dr inż. Tomasz Zubowicz WEiA,
      przyznane środki: 127 050 zł

15. Heap palletization robot (HPR)
     Kierownik projektu: dr inż. Marek Tatara WETI, 
     przyznane środki: 296 866 zł

  • w ramach Centrum Materiałów Przyszłości:

16. Design a multihead 3D printung system for production of biocompatible scaffolds based on the unstable form of chitosan hydrogen doped with agarose
      Kierownik projektu: dr inż. Szymon Mania WCH,
      przyznane środki: 299 146 zł

17. Small molecules activators stabilized by N-heterocyclic carbenes
      Kierownik projektu: dr inż. Kinga Kaniewska-Laskowska WCH,
      przyznane środki: 292 570 zł

18. Vanadates on the visible-light-driven photocatalysis secret service-searching a new and effective to degradation of water pollution
     Kierownik projektu: dr inż. Marta Prześniak-Welenc WFTiMS,
     przyznane środki: 298 560 zł

19. Research on the interactions of boron and nitrogen quantum defects in semiconductor diamond-based nanowall structures
      Kierownik projektu: dr inż. Mateusz Ficek WETI,
      przyznane środki: 215 962,98 zł

494 wyświetleń