Konkurs o Nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-04-14

Konkurs o Nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego

Grafika abstrakcyjna
Jesteś absolwentem Politechniki Gdańskiej? Napisałeś ciekawą pracę magisterską lub inżynierską z zakresu nowoczesnych technologii i obroniłeś ją z wynikiem bardzo dobrym? Zgłoś ją do konkursu o Nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego.

Kapituła Nagrody im. prof. Romualda Szczęsnego po raz 21 przyzna w tym roku nagrodę za najlepszą pracę dyplomową w zakresie nowoczesnych technologii wykonaną na Politechnice Gdańskiej. 

O nagrodzie

Do rywalizacji zapraszamy autorów prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, które zostały obronione w roku kalendarzowym 2021 i uzyskały ocenę bardzo dobrą. Prace muszą dotyczyć nowoczesnych technologii i charakteryzować się wysokim stopniem innowacyjności.

Nominacje do Nagrody i wyróżnień ustala Kapituły Nagrody, w skład której wchodzą profesorowie z wydziałów PG, które zgłosiły prace do konkursu oraz przedstawiciel Prezydenta Gdyni – Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia. Na podstawie nominacji Kapituły Nagrodę i wyróżnienia przyznaje ostatecznie Prezydent Gdyni. Nagroda główna w konkursie wynosi 10 000 zł. Oprócz nagrody głównej Prezydent może przyznać trzy wyróżnienia o wartości 3 000 zł każde. 

Zgłoszenia

Zgłoszenia powinny być składane dziekanom przez opiekunów prac dyplomowych i przekazane z kolei do Dziekanatu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG  do 30 kwietnia 2022 roku.

Szczegóły dotyczące sposobu zgłaszania prac 

Regulamin 

Harmonogram 
do 30.04.2022 – termin zgłaszania prac
04-31.05.2022 – konsultacje dla autorów zgłoszonych prac
08.06.2022 – prezentacja zgłoszonych prac przez autorów. Posiedzenie Kapituły, na którym ustala się listę i ranking prac nominowanych do nagrody i wyróżnień
do 20.06.2022 – przedstawienie przez Kapitułę rankingu nominowanych prac Prezydentowi Miasta Gdyni.
do 15.07.2022 – decyzja Prezydenta Miasta Gdyni o przyznaniu nagrody i wyróżnień.
październik 2022 – wręczenie nagrody i wyróżnienia przez Prezydenta Miasta Gdyni na inauguracji roku akademickiego na Politechnice Gdańskiej

156 wyświetleń