Konferencja „Na Rynek! Regeneracja targowisk miejskich” | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-04-29

Konferencja „Na Rynek! Regeneracja targowisk miejskich”

Na rynek
Zapraszamy do udziału w konferencji pt.: „Na Rynek! Regeneracja targowisk miejskich”, która jest realizowana w ramach programu GOSPOSTRATEG. 

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników projektu Gospostrateg. W szczególności zwiększenie efektywności programowania rozwoju obszarów targowych poprzez zintegrowanie planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego oraz zapewnienie realnej partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji obszarów targowych.

Konferencja odbędzie się na Politechnice Gdańskiej, na Dziedzińcu Heweliusza w Gmachu Głównym, w dniu 6 maja, w godzinach 9.00-15.30.

W pierwszej sesji prelegentami będą m.in. :

  • przedstawiciele Project for Public Space z Nowego Yorku Największego stowarzyszenia na świecie zajmującego się ożywianiem przestrzeni publicznych metodą placemakingu. 

Głównym mottem członków stowarzyszenia jest stwierdzenie, że „Wielkie przestrzenie publiczne wzmacniają społeczności”. Działania stowarzyszenia są nakierowane na ożywianie przestrzeni publicznych, poprzez planowanie i projektowanie ich z ludźmi, którzy z nich korzystają na co dzień. 

Dzięki wiedzy, umiejętnościom i strategiom stworzonych przez PPS możliwa jest pomoc mieszkańcom w napędzaniu trwałych zmian przestrzeni publicznych i społeczności na całym świecie. 

  • Kurt Wheeler opowie o metodzie placemakingu oraz jej zastosowaniu  w przestrzeniach publicznych targowisk. Program Manager, Market Cities from Project for Public Spaces; 

W programie, podczas sesji pierwszej zaplanowaliśmy również prezentacje ciekawych przykładów rewitalizacji i regeneracji. Opowiedzą o tym m.in:

  • Paweł Podsiadło |ZTM Katowice, Polska- Konsultant UE ds. rozwoju i innowacji - „Regeneracja a rewitalizacja Targowisk”
  • Justyna Borucka, Piotr Czyż |Politechnika Gdańska, Inicjatywa Miasto- przedstawiciele konsorcjum projektu GOSPOSTRATEG-  „Targowisko Polanki” czy “Rynek w Oliwie” - po co i jak zmienialiśmy pewną przestrzeń publiczną.”

Podczas sesji drugiej,  o dobrych praktykach projektowych opowiedzą:

  • Bogna Świątkowska | Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana |pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantów młodego pokolenia. Inicjatorka i wydawca „NN6T". Wystąpienie pt. “Badania przestrzeni publicznej” 
  • Anna Sokołowska | Stowarzyszenie Plan Zero, Łódź  Wystąpienie pt.  „Zielony Rynek jako część programu Zielone Polesie – kompleksowe przekształcenia dzielnicy Stare Polesie w Łodzi”.
  • Paulina Nagel | Wydział Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach . Wystąpienie pt. „Możliwości i efekty współpracy pomiędzy jednostką zarządzającą targowiskami -
  • Zarząd Targowisk w Katowicach, a środowiskiem akademickim - Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach.”
  • Natalia Wielebska| Stowarzyszenie Traffic Design, Gdynia

Na zakończenie zapraszamy na dyskusje z udziałem prelegentów i architekta Miasta Gdańska prof. dr hab. inż. arch. Piotra Lorensa.

Zarejestruj się na konferencję 

141 wyświetleń