Naukowcy PG z nagrodami Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i prezydenta Gdańska | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-04-20

Naukowcy PG z nagrodami Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i prezydenta Gdańska

logo Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
Dr inż. Damian Głowienka oraz dr inż. Michał Bartmański z Politechniki Gdańskiej znaleźli się wśród laureatów nagród dla młodych pracowników nauki za wybitne osiągnięcia naukowe, przyznawanych przez Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Prezydenta Miasta Gdańska.

O nagrodę mogli ubiegać się autorzy, którzy nie przekroczyli 35 roku życia, a ich samodzielne prace naukowe lub zespołowe zostały ukończone, bądź opublikowane do końca 2021 r. Ocenie poddawane były treści z zakresu dziedzin t.j.: nauki społeczne i humanistyczne, nauki biologiczne i medyczne, nauki matematyczno-fizyczno-chemiczne, nauki techniczne i nauki o ziemi.

Dr inż. Damian Głowienka (WFTiMS) otrzymał wyróżnienie w dziedzinie nauk matematyczno-fizyczno-chemicznych, za działalność naukową w roku 2021 r. przedstawioną w trzech artykułach naukowych dotyczących badań zjawisk zachodzących w ogniwach słonecznych na bazie materiałów perowskitowych.

Natomiast w dziedzinie nauk technicznych uhonorowano dr. Inż. Michała Bartmańskiego (WIMiO), za cykl publikacji pt. powłoki kompozytowe przeznaczone na implanty tytanowe o wysokiej i długotrwałej efektywności antybakteryjnej w stosunku do bakterii szpitalnych.

Więcej informacji o przyznanych nagrodach dostępne jest na oficjalnej stronie Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

645 wyświetleń