O przestrzeni publicznej słów kilka – cykl spotkań | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-04-20

O przestrzeni publicznej słów kilka – cykl spotkań

Granatowa grafika z białym napisem wykłady
Uczelnie Fahrenheita zapraszają na cykl dyskusji dotyczących roli i znaczenia miejsc powszechnie dostępnych w różnych aspektach. Dyskusje odbędą się na trzech uczelniach pod wspólnym hasłem „Przestrzeń publiczna. Jest miejsce na Twój głos”.

Spotkania ekspertów GUMed, PG i UG są zorganizowane wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego, wpisując się w strategiczne przedsięwzięcie pod nazwą Pomorskie Laboratorium Przestrzeni Publicznej”. Spotkania z udziałem profesorów: Magdaleny Błażek, Mariusza Czepczyńskiego, Piotra Lorensa, Macieja Nyki i Lidii Wolskiej poprowadzi Jakub Pietruszewski, geograf i urbanista, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Spotkania odbędą się w formule hybrydowej, w siedzibie uczelni oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych. Transmisja każdego wykładu będzie dostępna na kanale YouTube Związku oraz Facebooku FarU.

Harmonogram spotkań

  • Uniwersytet Gdański

28.04.2022 r., godz. 14.00 – sala teatralna w budynku Neofilologii UG

Wykład „Przestrzeń publiczna jako dobro wspólne” wygłosi dr hab. Mariusz Czepczyński, prof. UG – geograf kultury, wykładowca w Zakładzie Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Uniwersytetu Tor Vergata w Rzymie.

  • Gdański Uniwersytet Medyczny

26.05.2022 r., godz. 14.00 – sala im. prof. Olgierda Narkiewicza w budynku Atheneum Gedanense Novum GUMed

Wykład „Zdrowie i jakość życia w przestrzeni publicznej” wygłoszą: prof. dr hab. Lidia Wolska – chemik analityk, kierownik Zakładu Toksykologii Środowiska GUMed, dr hab. Magdalena Błażek – kierownik Zakładu Badań nad Jakością Życia GUMed, p.o. kierownika Katedry Psychologii GUMed oraz dr hab. Maciej Nyka, prof. GUMed, prof. UG – profesor w Zakładzie Toksykologii Środowiska GUMed oraz Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego I Ochrony Środowiska UG.

  • Politechnika Gdańska 

23.06.2022 r., godz.14.00 – Budynek Hydromechaniki, Audytorium

Wykład „Urbanistyczne aspekty kształtowania przestrzeni publicznej” wygłosi prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury PG, architekt Miasta Gdańska.

Szczegółowy program spotkań 

 

264 wyświetleń