Powstanie statek zbierający odpady. Podpisano umowę na realizację projektu | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-04-07

Powstanie statek zbierający odpady. Podpisano umowę na realizację projektu

prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki oraz Adam Ślipy, prezes Seatech Engineering
Od lewej: prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki oraz Adam Ślipy, prezes Seatech Engineering. Fot. mat. PG
Powstanie autonomiczny statek, który będzie zbierał odpady z wody i innych statków, a do tego będzie zasilany energią elektryczną. 5 kwietnia prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki oraz Adam Ślipy, prezes zarządu Seatech Engineering podpisali umowę konsorcjum na realizację projektu.

Projekt „Zeroemisyjny Statek do Zbierania Zanieczyszczeń w Portach i Obszarach Przybrzeżnych” (akronim: ZeroWastePorts) będzie realizowany przez polsko-tajwańskie konsorcjum. W jego skład – ze strony polskiej – wchodzi, jako lider, biuro projektowe Seatech Engineering oraz Politechnika Gdańska, a ze strony tajwańskiej  National Taiwan University oraz Ship and Ocean Industries R&D Center. Współpraca w ramach ZeroWastePorts stanowi idealną podstawę do międzykontynentalnej wymiany wiedzy i doświadczeń, poprzez wspólne wykorzystanie wiedzy biura projektowego, dotychczasowych wyników badań naukowych prowadzonych na PG i NTU oraz infrastruktury badawczej.

Cele projektu

Nadrzędnym celem inicjatywy ZeroWastePorts jest wykonanie projektu wstępnego autonomicznego statku zbierającego odpady (WCV - Waste Collecting Vessel) zasilanego energią elektryczną. Główną funkcją statku będzie zbieranie odpadów zarówno z wody, jak i ich odbiór z innych statków. Statek będzie przystosowany do eksploatacji na wodach otwartych i na trudnych z nawigacyjnego punktu widzenia akwenach ograniczonych (porty, przystanie, śródlądowe drogi wodne).

Cele szczegółowe projektu to:

  • zaprojektowanie kształtu kadłuba o dobrej stateczności, niskim zużyciu paliwa i doskonałych właściwościach manewrowych,
  • opracowanie algorytmów wykrywania odpadów i trybu żeglugi autonomicznej,
  • zaprojektowanie i optymalizacja systemu zasilania elektrycznego na pokładzie statku,
  • zaprojektowanie stacji brzegowej do zbierania odpadów i ładowania akumulatorów statku,
  • ocena możliwości wprowadzenia koncepcji WCV na całym świecie w różnych portach.

Modularyzacja, autonomia i elektryfikacja

Oryginalność projektu opiera się na trzech elementach: modularyzacji, autonomii i elektryfikacji. We wszystkich tych obszarach projekt wniesie wkład na międzynarodowym poziomie naukowym.

W działaniach projektowych zostaną wykorzystane najbardziej zaawansowane metody badawcze, w tym badania modelowe i metody numerycznej mechaniki płynów  (CFD - computational fluid dynamics). Metody zostaną wykorzystane przede wszystkim do oceny efektywności napędu i manewrowości statku. Poza tym planowane jest wykorzystanie zagadnienia uczenia maszynowego do wykrywania odpadów i autonomicznego planowania trajektorii ruchu statku oraz symulator statku do analizy reakcji statku w czasie rzeczywistym.

Konsorcjum działa w ramach programu finansowania dziewiątego konkurs na wspólne projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej. Polska część wspierana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), tajwańska przez Ministry of Science and Technology (MOST).

Projekt będzie realizowany pod kierownictwem dr. inż. Macieja Reichela w międzyzakładowym zespole naukowców z Instytutu Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

667 wyświetleń