1,2 mln dla PG w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-06-21

1,2 mln dla PG w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa

logo programu Nauka dla społeczeństwa
Pomiędzy Politechniką Gdańską a Ministrem Edukacji i Nauki została zawarta umowa na realizację projektu pn. „Optymalizacja procesów dydaktycznych i proinnowacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska”. Jest to pierwszy projekt przyznany Politechnice Gdańskiej w programie Nauka dla Społeczeństwa.

Celem projektu jest m.in.:

  • podniesienie jakości dydaktyki akademickiej oraz dostosowanie metodyk kształcenia do oczekiwań współczesnych studentów;
  • wzmocnienie kompetencji zespołów naukowych w obszarze możliwości świadczenia usług badawczych dla otoczenia gospodarczego oraz komercjalizacji wyników badań;
  • podniesienie świadomości polskiego społeczeństwa w zakresie tematyki, jakości i sukcesów badań naukowych prowadzonych na uczelniach wyższych;
  • upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką.

W ramach projektu sfinansowane zostaną m.in.:

  • granty na wdrażanie innowacji dydaktycznych,
  • granty na realizację prac przedwdrożeniowych,
  • analizy zdolności patentowej wynalazków,
  • konkursy i warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz
  • promocja wyników badań naukowych i efektów współpracy na linii nauka–otoczenie gospodarcze.

Wartość projektu wynosi 1 392 250 zł, a wartość dofinansowania – 1 202 250 zł. Projektem pokieruje Jerzy Buszke, dyrektor administracyjny WILiŚ.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

157 wyświetleń