Kolejna wizyta ISEB na Politechnice Gdańskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-06-10

Kolejna wizyta ISEB na Politechnice Gdańskiej

Powitanie członków ISEB w Sali Senatu. Od lewej: na ekranie prof. Mika Hannula i Prof. Eugenijus Valatka; w sali prof. Francisco Mora Mas, Rektor Krzysztof Wilde, prof. Sławomir Smoleń, Marc Zolver, Prorektor Janusz Nieznański i prof. Roberto Zanino. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska
Powitanie członków ISEB w Sali Senatu. Od lewej: na ekranie prof. Mika Hannula i prof. Eugenijus Valatka; w sali prof. Francisco Mora Mas, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Sławomir Smoleń, Marc Zolver, prof. Janusz Nieznański, prorektor PG i prof. Roberto Zanino. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska
W dniach 19-20 maja na Politechnice Gdańskiej ponownie gościli członkowie Międzynarodowej Rady Efektywności Naukowej (ISEB), czyli rady powołanej przez Rektora PG zgodnie z założeniami projektu IDUB.

Fizycznie obecni na PG byli: prof. Francisco José Mora Más (Universitat Politècnica de Valencia – były rektor tej uczelni i przewodniczący ISEB), Marc Zolver (Vice-President for International Affairs, CentraleSupélec / Université Paris-Saclay), prof. Roberto Zanino (Rector's Delegate for PhD Programs and International University Networks, Politecnico di Torino), oraz prof. Sławomir Smoleń (Hochschule Bremen). Pozostali członkowie ISEB – prof. Eugenijus Valatka (Rector, Kaunas University of Technology) oraz prof. Mika Hannula (Vice-Rector for Partnerships and Strategic Engagement, University of Turku) – brali udział w pracach Rady online.

Podobnie jak w czasie wizyty grudniowej, Rada odbyła rozmowy z licznymi interesariuszami projektu IDUB. Osoby zaangażowane w relacje między Uczelnią i przemysłem reprezentowali: Małgorzata Winiarek Gajewska (prezes Grupy NDI), Mariusz Machajewski (prezes EXCENTO Sp. z o.o.) oraz Robert Bajko i Agnieszka Krawczyk-Kłos (Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG). Władze wydziałów reprezentowali dziekani prof. Lucyna Nyka, prof. Mirosław Wołoszyn, prof. Jacek Stefański oraz prodziekani prof. Barbara Kościelska, prof. Aneta Łuczkiewicz, dr Ewa Mazurek-Krasodomska, prof. Jarosław Guziński i prof. Marek Szkodo.

Liczna była również reprezentacja studentów i doktorantów: Maria Lachowicz i Karolina Karcz (6 sem. studiów I stopnia, Fizyka Techniczna), Szymon Krawczuk (3 sem. studiów II stopnia, Technologie Kosmiczne), Leonard Kum Komando (doktorant w dyscyplinie nauki fizyczne) oraz Hanna Świątek (doktorantka w dyscyplinie inżynieria materiałowa).

Jako osoby zaangażowane w rozwój idei Centrum HR w spotkaniu udział wzięły: Katarzyna Dzięcielewska (dyrektor Centrum HR), dr inż. Agnieszka Lendzion (zastępca dyrektora Centrum HR) oraz Anna Modrzejewska (kierowniczka DMWA). Osoby odpowiedzialne za zarządzanie programami europejskimi reprezentowały: dr inż. Aleksandra Dubiella-Jackowska i Renata Downar-Zapolska (Centrum Zarządzania Projektami) oraz dr inż. Justyna Szostak (koordynator Erasmus+ na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej).

Druga część wizyty poświęcona była dyskusji na temat procesu konsolidacji trzech gdańskich uczelni tworzących wspólnotę Uczelnie Fahrenheita. W spotkaniu wzięli udział: rektor PG prof. Krzysztof Wilde, prorektorzy PG – prof. Dariusz Mikielewicz, prof. Sławomir Milewski i prof. Janusz Nieznański, prorektor GUMed prof. Jacek Bigda, prorektor UG prof. Krzysztof Bielawski oraz Patryk Żyła – koordynator projektu Wspieranie procesów konsolidacji uczelni.

Ostatnią częścią roboczą wizyty było spotkanie podsumowujące z władzami PG. Oprócz rektora i prorektorów w spotkaniu wzięła udział dr inż. Monika Wieczerzak, kierowniczka Zespołu ds. realizacji projektu IDUB. Członkowie ISEB przedstawili wstępny raport oceniający realizację projektu IDUB (sporządzony na podstawie raportu samooceny przygotowanego na Uczelni) oraz podzieli się wrażeniami z rozmów z interesariuszami. Wnioski z wizyty będą wykorzystane w końcowej wersji raportu Rady.

Istotnym elementem programu wizyty było również zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności.

192 wyświetleń