Pomeranian Digital Innovation Hub wybrany europejskim centrum transformacji cyfrowej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-06-30

Pomeranian Digital Innovation Hub wybrany europejskim centrum transformacji cyfrowej

kolorowa grafika z wieżowcami
Komisja Europejska wybrała konsorcjum Pomeranian Digital Innovation Hub (PDIH) koordynowane przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną (PSSE) / Gdański Park Naukowo-Technologiczny (GPNT) jako jedno z kilku krajowych centrów odpowiedzialnych za transformację cyfrową w Polsce.

Na obszarze całej Unii Europejskiej wybrano łącznie jedynie 136 ośrodków tego typu, którym nadano status Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych (European Digital Innovation Hub - EDIH). Będą one pełniły kluczową funkcję regionalnych punktów kompleksowej obsługi (ang. one-stop-shop), w których firmy będą mogły znaleźć kompleksowy zestaw informacji i usług, w tym niezbędną infrastrukturę do prowadzenia pilotaży, umożliwiającą zaspokojenie ich potrzeb w zakresie cyfrowej i zielonej transformacji.

Specjalizacją pomorskiego EDIH są rozwiązania z zakresu Przemysłu 4.0, Robotyzacji, AI, VR/AR i Cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb branży morskiej. Zgodnie z założeniem modelu one-stop-shop wszystkie usługi będą dostępne w jednym miejscu - od audytów poziomu digitializacji oraz szkoleń, poprzez wdrożenia testowe, po wsparcie z zakresu poszukiwania finansowania i tworzenia odpowiednich rozwiązań prawnych. Łącznie planowanych jest wykonanie ponad 1500 usług w ciągu 3 lat, które z punktu widzenia firm sektora MŚP oraz sektora administracji publicznej będą dostępne w większości nieodpłatnie.

–Jesteśmy dumni, że Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna znalazła się w gronie Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych. Dzięki temu Strefa wspólnie z innymi ośrodkami, będzie rozbudowywać infrastrukturę cyfrową w państwach Unii Europejskiej. Kompleksowe działania stworzonego przez nas konsorcjum umożliwią przedsiębiorcom Polski północnej znaczne ograniczenie kosztów wdrożenia najnowszych rozwiązań cyfrowych w działalności biznesowej, co niewątpliwie przyczyni się do  poprawy ich konkurencyjności oraz pozycji na rynku światowym – powiedział Przemysław Sztandera, Prezes Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Merytoryczne wsparcie PG

Proces pozyskania statusu EDIH został zainicjowany blisko 3 lata temu przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny przy współpracy z Politechniką Gdańską, która odpowiada za wsparcie merytoryczne w zakresie technologii cyfrowych oraz Klaster Interizon – jeden z Krajowych Klastrów Kluczowych - tworzący pomost i niezbędne synergie pomiędzy sferą nauki i biznesu.

 – W ostatnich latach Politechnika Gdańska uzyskała status Uczelni Badawczej, znacznie zwiększyła swój potencjał w zakresie badań naukowych i zintensyfikowała swoje działania w zakresie pozyskiwania projektów badawczo-rozwojowych – powiedział dr hab. inż. Łukasz Kulas, prof. PG, koordynator Centrum Technologii Cyfrowych Politechniki Gdańskiej. – Udział w konsorcjum PDIH stanowi naturalne uzupełnienie naszych działań mających na celu opracowywanie i transfer innowacji cyfrowych poprawiających szeroko rozumiane bezpieczeństwo i komfort życia społeczeństwa, a także wzrost efektywności przedsiębiorstw i instytucji – dodaje.

Należący do PSSE Gdański Park Naukowo-Technologiczny, jako organizacja z doświadczeniem w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych, w konsorcjum pełni rolę koordynatora. Ponadto Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna ze względu na realizowany projekt pod nazwą Centrum Programowania Robotów Przemysłowych posiada duże doświadczenie z zakresu robotyzacji i edukacji kadr dla przemysłu przyszłości. Rozpoczęcie współpracy z Politechniką Gdańską oraz Klastrem Interizon w ramach budowy EDIH na Pomorzu pozwoliło na znaczne zwiększenie zakresu i siły oddziaływania wszystkich podmiotów.

– Pozyskanie statusu EDIH to około 14 mln zł przeznaczonych na wsparcie aktywnych firm w Polsce Północnej. Tak znaczne dofinansowanie procesu cyfryzacji połączone z istniejącą już siecią współpracy Klastra Interizon na Pomorzu z pewnością wytworzy nowe synergie zarówno pomiędzy polskimi firmami i instytucjami jak i naszymi partnerami zagranicznymi. Ugruntuje to także naszą pozycję na mapie Europypowiedział Jarosław Parzuchowski, Prezes Fundacji Interizon koordynującej działania w Klastrze.

– Wybór PDIH przez Komisję Europejską jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, ale jednocześnie wielką odpowiedzialnością. Razem z Partnerami dołożymy wszelkich starań, aby powierzone nam zadanie zrealizować z należytą starannością, wykorzystując zdobytą dotychczas wiedzę i doświadczenie – podsumował Radosław Wika, Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz Koordynator Projektu.

233 wyświetleń