QS World University Rankings – PG z coraz lepszym wynikiem | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-06-13

QS World University Rankings – PG z coraz lepszym wynikiem

QS World
W tegorocznej edycji rankingu najlepszych uczelni z całego świata Politechnika Gdańska czwarty rok z rzędu uplasowała się w przedziale 801-1000. PG poprawiła swój wynik o 5 proc., plasując się w TOP 57 proc. uczelni na świecie uwzględnionych w zestawieniu.  

Tegoroczny ranking QS World University Rankings, prezentujący najlepsze uczelnie z całego świata, objął swym zasięgiem 100 krajów. W rankingu znalazło się 124 nowych uczestników. Łącznie 2462 uczelnie zostały ocenione i rozważono ich włączenie do zestawienia, jednak finalnie sklasyfikowanych zostało jedynie 1422 najlepszych uczelni zgodnie z zasadami rankingu.

PG w tegorocznej edycji rankingu poprawiła swój łączny wynik z 13,7 punktów uzyskanych w edycji 2022 do 14,9 w tym roku, wynik ten plasuje nas w TOP 57 proc. uczelni uwzględnionych w rankingu, czyli o 5 proc. wyżej niż w zeszłym roku (piąty najlepszy wynik spośród 22 polskich uczelni).

Analogicznie do ubiegłorocznej edycji rankingu najlepszy wynik PG uzyskała w obszarze "Faculty / Student Ratio", który analizuje liczbę nauczycieli akademickich przypadających na 100 studentów, co dało nam 415. pozycję w zestawieniu globalnym dla danego wskaźnika.

– Politechnika Gdańska cały czas pracuje nad osiągnięciem jak najlepszego rezultatu w obszarze Reputacji Akademickiej (waga 40%). Podejmowane przez władze uczelni liczne przedsięwzięcia w ramach Związku Uczelni Fahrenheita, jak i starania o uzyskanie statusu członka konsorcjum ENHANCE powinny w niedalekiej przyszłości przyczynić się do większej rozpoznawalności Politechniki Gdańskiej na arenie międzynarodowej i tym samym pozwolić nam na awans w kluczowych rankingach uczelni wyższych”– mówi prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju.

Liczba polskich uczelni, które zakwalifikowały się do tegorocznej edycji rankingu zwiększyła się o 3 i wyniosła łącznie 22 uczelnie. Liderem zestawienia wśród polskich uczelni jest Uniwersytet Warszawski, który został sklasyfikowany na 284 miejscu w rankingu światowym.

Wynik uzyskiwany przez uczelnię w rankingu oparty jest na ośmiu wskaźnikach:

  • badanie reputacji akademickiej – waga wskaźnika 40 proc.
  • badanie reputacji wśród pracodawców – 10 proc.
  • liczba nauczycieli akademickich przypadająca na studentów – 20 proc.
  • liczba cytowań przypadająca na naukowca – 20 proc.
  • proc. udział nauczycieli akademickich z zagranicy – 5 proc.
  • proc. udział studentów z zagranicy – 5 proc.
  • wskaźnik zatrudnienia absolwentów oraz ich dochodów – 0 proc. (nowy wskaźnik)
  • poziom umiędzynarodowienia sieci badawczej uczelni – 0 proc. (nowy wskaźnik)
728 wyświetleń