PG nawiązuje współpracę z University of Illinois | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-07-04

PG nawiązuje współpracę z University of Illinois

Na zdj. od prawej: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Wawrzyniec L. Dobrucki, prodziekan ds. studiów doktoranckich Wydziału Inżynierii Biomedycznej UIUC, prof. Leszek Kalinowski, WILIŚ PG, pełnomocnik rektora ds. programu doktoranckiego z University of Illinois. Na ekranie prof. Marek Anastaiso, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej UIUC. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska
Na zdj. od prawej: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Wawrzyniec L. Dobrucki, prodziekan ds. studiów doktoranckich Wydziału Inżynierii Biomedycznej UIUC, prof. Leszek Kalinowski, WILIŚ PG, pełnomocnik rektora ds. programu doktoranckiego z University of Illinois. Na ekranie prof. Marek Anastaiso, dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej UIUC. Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska
Politechnika Gdańska przez najbliższych pięć lat będzie współpracować z University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) w zakresie kształcenia studentów i doktorantów oraz prowadzenia wspólnych badań.

List intencyjny dotyczący potencjalnych obszarów współpracy pomiędzy Politechniką Gdańską (PG) i University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) został podpisany 29 czerwca w Sali Senatu PG. Dokument, który ma obowiązywać przez pięć lat, ze strony Politechniki Gdańskiej podpisali rektor prof. Krzysztof Wilde oraz prof. Leszek Kalinowski z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, pełnomocnik rektora ds. programu doktoranckiego z Univeristy of Illinois, a ze strony UIUC prof. Mark Anastasio (on-line), dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej oraz prof. Wawrzyniec L. Dobrucki, prodziekan ds. studiów doktoranckich Wydziału Inżynierii Biomedycznej.

– Partnerstwo z tak uznaną uczelnią jak University of Illinois to potwierdzenie, że Politechnika Gdańska znaczy coraz więcej na międzynarodowej mapie nauki. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie szeroka i efektywna oraz że skorzystają na niej społeczności akademickie obydwu uczelni – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

Prof. Mark Anastasio podkreślił, że z entuzjazmem odnosi się do możliwości z współpracy z PG i (podczas połączenia zdalnego) omówił programy magisterskie w zakresie inżynierii biomedycznej, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz program doktorancki realizowany na UIUC w zakresie bioinżynierii, które należą do czołowych programów tego typu w Stanach Zjednoczonych.

Porozumienie obejmuje możliwość podjęcia współpracy pomiędzy uczelniami na wielu płaszczyznach, w tym w zakresie kształcenia studentów studiów magisterskich z zakresu inżynierii biomedycznej (program master of bioengineering) oraz doktorantów, a także wspólnej realizacji grantów naukowych z dziedziny bioinżynierii, ale też bioinformatyki, biostatystyki, chemii materiałowej i medycznej, inżynierii chemicznej, biomechaniki, fizyki stosowanej i innych.

Wśród potencjalnych obszarów współpracy wymieniono m.in. wspólne działania edukacyjne i badawcze, wymiany w celach badawczych oraz wymiany studenckie, udział w wykładach i zajęciach on-line oraz organizację sympozjów naukowych.

– W obszarze badań naukowych współpracę rozpoczniemy od identyfikacji grup badawczych na obu uczelniach, które będą mogły realizować wspólne projekty i razem wnioskować o granty badawcze – zapowiada prof. Wawrzyniec L. Dobrucki.

– Równocześnie przygotowujemy się do realizacji programu magisterskiego, a w dalszej kolejności doktoranckiego. Myślimy o możliwościach podwójnego dyplomowania i omawiamy teraz aspekty prawne tego rozwiązania. Chcemy, aby nasi studenci mieli możliwość nauki i badań na UIUC, ale również aby studenci UIUC mogli przyjeżdżać i prowadzić badania naukowe na PG  – dodaje prof. Leszek Kalinowski.

638 wyświetleń