WILiŚ wraz z Gdańską Eko Strefą promują #CzysteMiastoGdańsk | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-08-11

WILiŚ wraz z Gdańską Eko Strefą promują #CzysteMiastoGdańsk

grafika Gdańska Eko Strefa
Naukowcy i studenci Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, na zaproszenie Gdańskiej Eko Strefy, będą edukować mieszkańców i przyjezdnych, promując #CzysteMiastoGdańsk. Spotkanie odbędzie się 13 i 14 sierpnia w godz. 11-17 na terenie skweru przy pomniku Jana Heweliusza w Gdańsku. W programie wykłady, warsztaty i gra terenowa.

– Mamy sierpień, a już przekroczyliśmy granicę rocznej regeneracji Ziemi. Od 28 lipca 2022 roku żyjemy na ekologiczną kreskę, bo ludzkość zużyła zasoby wody, gleb, lasów i łowisk przeznaczone na 365 dni. W nauce par exellence nie o samą wiedzę chodzi, a o pożytek jaki z niej i z jej wykorzystania płynie. Dlatego wychodząc naprzeciw czasom, którym kończy się czas oraz potrzebom społecznym, czyli edukacji i codziennym praktykom, jako naukowcy i dydaktycy z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska zapraszamy do Gdańskiej Eko Strefy – mówi dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG, prodziekan ds. współpracy i promocji WILiŚ. –Politechnika jest nie tylko historyczną i naukową, ale i ekologiczną częścią Gdańska, dlatego podczas dni #CzysteMiastoGdańsk będziemy uczyć, uczyć się i bawić dla dobra planety Ziemi.

Program wydarzenia

  • Warsztaty Twórczego Recyklingu „Myśl eko-pozytywnie, twórz kreatywnie!” 

To cykliczne wydarzenie, którego celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na aktualne problemy środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Formuła wykładu połączonego z zajęciami edukacyjnymi zachęca do nauki dobrych praktyk: poszanowania zasobów środowiska, segregacji odpadów i świadomego recyklingu oraz wprowadza w tematykę gospodarki cyrkularnej. Organizatorki gościły z warsztatami w ramach różnych akademickich i miejskich inicjatyw oraz projektów.

Prowadzenie: dr inż. Karolina Fitobór oraz Ewa Kamińska z Katedry Technologii w Inżynierii Środowiska oraz studenci WILiŚ.

  • Warsztaty edukacyjne „Przeciwdziałanie skażeniom środowiska naturalnego spowodowanych zdarzeniami niepożądanymi na drogach wodnych”

Premierowo! Warsztaty edukacyjne dla dzieci młodszych i starszych w zakresie przeciwdziałania oraz ograniczania skutków skażenia środowiska wodnego na skutek wystąpienia zdarzeń niepożądanych na drogach wodnych.

Prowadzenie: mgr inż. Patrycja Jerzyło

  • Warsztato-gra „Biorafinerie jako element gospodarki o obiegu zamkniętym”

Warsztaty wprowadzające do zagadnień gospodarki o obiegu zamkniętym i odzysku zasobów z odpadów. Rozpoczynając od zmian klimatu omówione zostanie na przykładach, jak – wykorzystując mikroorganizmy – możemy ograniczać nasz wpływ na środowisko, a strumienie różnych odpadów skutecznie wykorzystywać do produkcji bioenergii, biosubstancji i nawozów. Uczestnicy będą mogli prowadzić obserwacje mikroskopowe z wykorzystaniem preparatów stałych i własnoręcznie przygotowanych, w tym również z osadu czynnego. Zdobytą na tym stanowisku wiedzę będzie można wykorzystać podczas mini gry terenowej z nagrodami.

Prowadzenie: dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek, dr hab. Katarzyna Jankowska, mgr inż. Emilia Bączkowska oraz studenci z Koła Naukowego MIŚ

  • Warsztato-gra „Infrastruktura sanitarna i katastrofy naturalne w kontekście gospodarki zasobami wodnymi”

Warsztaty wprowadzające do zagadnień związanych z występowaniem gwałtownych zjawisk klimatycznych (hydrologicznych i meteorologicznych) oraz ich wpływu na gospodarkę zasobami wodnymi. Deficyt wody pitnej ma negatywny wpływ na jakość życia, dlatego prowadzące poruszą takie zagadnienia jak jakość wody sanitarnej i proste metody pozwalające na poprawę jej jakości. Uczestnicy będą mieli okazję własnoręcznie wykonać posiewy mikrobiologiczne i prostymi metodami uzdatniać wodę. Zdobytą na tym stanowisku wiedzę będzie można wykorzystać podczas mini gry terenowej z nagrodami.

Prowadzenie: dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek, dr hab. Katarzyna Jankowska, mgr inż. Emilia Bączkowska oraz studenci z Koła Naukowego MIŚ

Wydarzenie WILiŚ finansowane ze środków programu Nauka dla Społeczeństwa.

193 wyświetleń