Nowy wymiar współpracy między Uczelniami Fahrenheita a Parkiem Naukowo-Technologicznym | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-09-21

Nowy wymiar współpracy między Uczelniami Fahrenheita a Parkiem Naukowo-Technologicznym

Pięć osób z teczkami
Od lewej: Radosław Wika, dyrektor GPNT, PSSE, Tomasz Chyrek, radca prawny, zastępca dyrektora CTT UG, Jaśmina Zwierz, project manager, GPNT, Katarzyna Waligóra-Borek, dyrektor CTT GUMed, Damian Kuźniewski, dyrektor CTWiT PG. fot.: materiały prasowe GPNT
Politechnika Gdańska wraz z Uniwersytetem Gdańskim i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym podpisała z Pomorską Specjalną Strefą porozumienie o współpracy wiodących akademickich Centrów Transferu Technologii. Na mocy dokumentu podpisanego podczas XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji SOOIPP Gdański Park Naukowo-Technologiczny wraz z Uczelniami Fahrenheita oferować będą kompleksowe rozwiązania ułatwiające realizację prac badawczo-rozwojowych.

Sygnatariusze porozumienia deklarują wolę podjęcia wspólnych działań w zakresie szeroko rozumianej komercjalizacji wyników badań naukowych polegającej na wspieraniu i stymulowaniu innowacyjnej przedsiębiorczości oraz na tworzeniu efektywnych powiązań pomiędzy nauką i biznesem poprzez upowszechnianie wiedzy na temat transferu technologii.

Usługi kierowane będą w szczególności do przedsiębiorstw, które są zainteresowane stworzeniem nowego produktu, prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych czy tworzeniem prototypów lub szukają rozwiązania problemów technologicznych. Współpraca ma polegać m.in. na usprawnieniu transferu i komercjalizacji technologii, zwiększaniu efektywności powiązań nauki i działalności gospodarczej, wspieraniu działań propagujących programy akceleracyjne i inkubacyjne dla start-upów czy wymiany dobrych praktyk oraz doświadczenia m.in. w zakresie realizacji projektów unijnych.

Ścisła współpraca z najlepszymi uczelniami w województwie pomorskim jest jednym z priorytetów Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego zarządzanego przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Mamy nadzieję, że zainicjowane wspólne działania pozwolą na osiągnięcie w przyszłości istotnych wzajemnych korzyści, a prowadzone projekty będą punktem wyjścia do długofalowej i strategicznej współpracy – podkreśla Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zależy nam na tym aby przedsiębiorstwa strefowe, jak i parkowe rozwijały swój biznes poprzez  transfer technologii. Chcemy aby najlepsze pomysły powstawały i zostawały na Pomorzu, a akademickie spin-offy lokowały swoje działania w ekosystemie innowacyjności tworzonym przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, bo synergia nauki z biznesem jest podstawą rozwoju gospodarczego naszego regionu i kraju - dodaje  Radosław Wika, dyrektor DPNT, PSSE.

Uczelnie reprezentowali dyrektorzy Centrów Transferu Technologii.

Zainteresowanym przedsiębiorcom przedstawione zostaną możliwości rozwoju potencjału firmy poprzez transfer technologii oraz aktualna oferta badawcza jednostek naukowych. Dodatkowo zaproponowane zostaną dostępne źródła i mechanizmy finansowania. Broker innowacji doradzi, gdzie uzyskać można profesjonalne wsparcie, nawiąże współpracę z odpowiednią jednostką badawczą oraz zaaranżuje pierwsze spotkanie dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.

345 wyświetleń