Prof. Marek Dzida wyróżniony przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-09-27

Prof. Marek Dzida wyróżniony przez marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka

Pięciu panów w garniturach
Od lewej: Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim, prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Marek Dzida, Mieczysław Struk, marszałek woj. pomorskiego oraz Józef Sarnowski, członek zarządu woj. pomorskiego. Fot. Jacek Sowa/UM
Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk złożył na ręce dr hab. Marka Dzidy, prof. PG, podziękowanie za efektywną współpracę i wspieranie rozwoju edukacji na Pomorzu podczas pełnienia przez niego funkcji prorektora Politechniki Gdańskiej. Prof. PG Marek Dzida otrzymał też od marszałka okolicznościowy medal.

Podczas spotkania w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, które odbyło się we wtorek 27 września 2022 r., a w którym udział brał również rektor PG prof. Krzysztof Wilde, marszałek Mieczysław Struk podkreślał nieocenione zasługi prof. PG Marka Dzidy na rzecz rozwoju edukacji na Pomorzu w ostatniej dekadzie.

– Przez cały okres sprawowania funkcji prorektora PG zawsze mogłem liczyć na pomoc Pana Profesora i szczególne zaangażowanie przy realizacji przedsięwzięć Samorządu Województwa Pomorskiego służących rozwojowi pomorskiej edukacji – mówił marszałek Mieczysław Struk. – Proszę przyjąć wyrazy szacunku i uznania dla Pańskich osiągnięć na tym stanowisku, wyrażających się również poprzez wzrost prestiżu i osiągnięć Politechniki Gdańskiej w tym okresie – dodał marszałek.

– Wyróżnienie ze strony Pana Marszałka to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie – mówił z kolei prof. PG Marek Dzida. – Pragnę podziękować za życzliwość i zaufanie, którymi mnie obdarzono. Pełnienie funkcji prorektora PG było dla mnie, jako wychowanka Politechniki Gdańskiej, ogromnie ważne i inspirujące. Kolejne zadania mogłem realizować jednak wyłącznie dzięki efektywnej pracy i życzliwości wielu osób, z którymi współpracowałem na co dzień: kolegów i koleżanek z Politechniki, ale również władz samorządowych. Uprzejmie za to dziękuję – dodał.

Prof. PG Marek Dzida otrzymał od marszałka Mieczysława Struka list gratulacyjny oraz okolicznościowy medal „De nihilo nihil fit” (łac. „Nic nie bierze się z niczego”). Marszałek podkreślał jeszcze podczas spotkania silne zaangażowanie b. prorektora PG w projekt „Zdolni z Pomorza”, realizowany we współpracy UMWP z pomorskimi uczelniami, a także za coroczną współorganizację Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej. Konferencja ta, jako forma wsparcia rozwoju szczególnie uzdolnionej młodzieży, umożliwia uczniom pomorskich szkół podejmowanie wyzwań edukacyjnych dalece wykraczających poza ramy nauki szkolnej.

Funkcję prorektora ds. kształcenia, a następnie prorektora ds. kształcenia i dydaktyki, prof. Marek Dzida pełnił od 2012 r. W nowym roku akademickim – 2022/2023 – jego zadania przejmą nowo powołani prorektorzy: prof. PG Barbara Wikieł (ds. studenckich) oraz prof. Mariusz Kaczmarek (ds. kształcenia).

535 wyświetleń