Dodatkowe dofinansowanie dla wszystkich pracowników PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-10-20

Dodatkowe dofinansowanie dla wszystkich pracowników PG

Flaga PG
W związku z trudną sytuacją ekonomiczną w kraju i na świecie, w tym wysokimi cenami produktów, usług, paliw i innych, rektor PG, prof. Krzysztof Wilde, zdecydował o wypłacie jednorazowego dodatku finansowego dla wszystkich osób zatrudnionych na Politechnice Gdańskiej.

Dodatek będzie wypłacany z tzw. „rezerwy rektorskiej” utworzonej m.in. w celu wspierania pracowników PG.

Dr Tadeusz Szymański, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” działającej na uczelni i reprezentującej interesy pracowników napisał w liście skierowanym do rektora PG: „(…) W imieniu pracowników Politechniki Gdańskiej wyrażam podziękowanie za podjęcie decyzji i sprawną realizację inicjatywy o wypłacie jednorazowego dodatku (…)”.

Pracownicy PG mogą spodziewać się wypłat jeszcze w październiku. Wysokość dodatku będzie uzależniona od bieżących zarobków, a jedną z głównych zasad programu wypłaty dodatku jest założenie, by pracownicy o najniższym uposażeniu otrzymali najwyższy możliwy dodatek. 

Uzgodnienia dotyczące wypłaty dodatku otrzymają kierownicy jednostek PG.

1458 wyświetleń