Eksperci z PG pomogą w opracowaniu Zintegrowanego Modelu Ruchu | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-10-07

Eksperci z PG pomogą w opracowaniu Zintegrowanego Modelu Ruchu

trzy kobiety przy stole
Prof. Joanna Żukowska, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska oraz Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Fot. mat. CUPT 
Wymiana informacji na potrzeby analiz transportowych, a także rozwoju narzędzi analitycznych w zakresie modelowania i prognozowania ruchu –to cele, jakie stawiają przed sobą Politechnika Gdańska i Centrum Unijnych Projektów Transportowych. PG wesprze działania prowadzone przez CUPT, związane ze Zintegrowanym Modelem Ruchu. Instytucje podpisały właśnie porozumienie o współpracy.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) podlega pod Ministerstwo Transportu i zajmuje się środkami unijnymi na projekty inwestycyjne z dziedziny transportu. Instytucja od 15 lat wspiera ich przygotowanie oraz realizację. CUPT jest również odpowiedzialne za opracowanie Zintegrowanego Modelu Ruchu. Narzędzie to przeznaczone jest do wsparcia planowania transportu zarówno ogólnokrajowego, jak i regionalnego i lokalnego. Model ma na celu wsparcie instytucji, które świadczą usługi publiczne w sektorze transportu w zakresie planowania i podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Działania związane z opracowywaniem modelu wesprze teraz Politechnika Gdańska. Uczelnia podpisała właśnie porozumienie o współpracy z CUPT.

– Eksperci z Politechniki Gdańskiej posiadają wieloletnie naukowe i praktyczne doświadczenie w zakresie modelowania ruchu i planowania transportu, jesteśmy przekonani, że dzięki nawiązanej współpracy będziemy mogli stanowić dla CUPT silne wsparcie merytoryczne w zakresie planowania systemów transportowych i oceny ich efektywności – podsumowała podpisane porozumienie, dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.

Porozumienie podpisano w środę, 28 września 2022 roku. Połączenie sił pozwoli na wymianę informacji na potrzeby analiz transportowych oraz rozwoju narzędzi analitycznych w zakresie modelowania i prognozowania ruchu.

CUPT wykorzystuje obecnie Zintegrowany Model Ruchu jako wsparcie dla wypełnienia warunków dotowania inwestycji transportowych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Ponadto dzięki ZMR instytucja może wdrażać i inicjować rozwiązania organizacyjne i systemowe wspierając realizację projektów transportowych, co stanowi również ważny element planowania sieci transportowej kraju.

Więcej o ZMR 

224 wyświetleń