65 lat Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-11-23

65 lat Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej

Mężczyzna przemawiający przy mównicy. W drugim planie aula wypełniona elegancko ubranymi osobami.
65 lat Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej. Przemówienie Jerzego Świniańskiego, przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów PG. Fot. Maciej Ziętarski
W miniony weekend Samorząd Studentów PG zakończył świętowanie 65-lecia Parlamentu Studentów poprzez Uroczyste Posiedzenie, które odbyło się 19 listopada w Auli Politechniki Gdańskiej. Razem z SSPG swoje jubileusze obchodziły Radio SAR oraz Techno-Service.

Parlament rozpoczął się przemówieniem prof. Krzysztofa Wilde, rektora PG, który m.in. podkreślił wagę samorządu w życiu społeczności akademickiej.

– Samorządność jest tym, co pozwala nam się swobodnie rozwijać. W 1957 roku nie było wolności zrzeszania się ani swobody działania. Dlatego też powstanie tej wyjątkowej organizacji, jaką dziś jest Samorząd Studentów PG, wymagało wtedy niezwykłej odwagi i determinacji. Wiele osób nie bało się wtedy zaryzykować własną karierą, walcząc o lepszą przyszłość dla nas wszystkich – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Jestem bardzo dumny, że samorządność Politechniki Gdańskiej ma tak wspaniałą historię, która kontynuowana jest po dziś dzień.

Historię powstania i działalności organizacji przybliżył prof. Janusz Rachoń, rektor uczelni w latach 2002-2008. Głos zabrali także przewodniczący SSPG obecny – Jakub Persjanow oraz ubiegły – Jerzy Świniański, będący równocześnie Przewodniczącym Stowarzyszenia Absolwentów PG.

– Kiedy 5 lat temu rozpocząłem przygodę w Wydziałowej Radzie Studentów, a pamiętam to, jak dziś, główną dewizą naszej działalności było „aby studentom, żyło się lepiej”. I, mimo że samorząd ewoluuje i ciągle się zmienia, ta dewiza żyje i ma się bardzo dobrze – mówił podczas wydarzenia Jakub Persjanow, przewodniczący SSPG. – Jestem niesamowicie dumny, że jako przewodniczący mogę kontynuować pracę organizacji, która tą dewizą kieruje się od 65 lat i jestem pewny, że jako absolwent, również dalej z ogromną chęcią udzielać się będę dla dobra naszej społeczności akademickiej.

Swoje gratulacje złożyli również prof. Barbara Wikieł, prorektor ds. studenckich, Mateusz Grochowski, przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Aleksandra Żmuda Trzebiatowska, przewodnicząca Forum Uczelni Technicznych.

Potrójny jubileusz

W kolejnej części zaprezentowano historię Radia SAR. Część historyczną poświęconą Studenckiej Agencji Radiowej zaprezentował ówczesny redaktor naczelny, Waldemar Płocharski. Następnie, teraźniejszą działalność zaprezentowała obecna redaktor naczelna – Anna Choińska. Z kolei Edmund Kadłubski przybliżył historię rozwoju ruchu turystycznego oraz piosenki studenckiej na przykładzie Studenckiego Klubu Turystycznego PG FIFY i Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej BAZUNA.

Nie zabrakło również Techno-Service – ostatniego z jubilatów. Prezentację pod tytułem „65 lat przedsiębiorczości studenckiej w Politechnice Gdańskiej” przedstawił Jan Mioduski, prezes zarządu Techno-Service. Zwieńczeniem uroczystej części obchodów był recital w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej.

Podczas Uroczystego Posiedzenia odczytany został Manifest, przygotowany przez Samorząd oraz Stowarzyszenie Absolwentów, który staje się symbolem i wspólną wizją stworzenia wielopokoleniowej współpracy akademickiej. Manifest przeczytać można na stronie 65 Lat Parlamentu Studentów Politechniki Gdańskiej – Najstarszy samorząd studencki w Polsce.

Popołudniowe spotkanie w Kwadratowej

Jubileusz to nie tylko przedstawienie historii, ale i również liczne spotkania. To wyjątkowa okazja gdzie obecni studenccy działacze mogli poznać absolwentów ze wszystkich epok istnienia samorządności na uczelni. Dlatego też wszyscy uczestnicy spotkali się po południu w Akademickim Klubie PG Kwadratowa, który znajduje się w budynku Bratniak – domu Samorządu Studentów PG.

Wystąpienia w serii „Wspomnień czas, czyli Parlament w pamięci” pozwoliły absolwentom przedstawić, jak wyglądała działalność samorządowa podczas ich okresu studiowania. Następnie odbyła się debata „Samorząd i Stowarzyszenie Absolwentów na przestrzeni lat oraz spojrzenie w przyszłość”, podczas której zgromadzeni studenci mogli przekonać się, co dała absolwentom Samorządność oraz jak pomogła ona w ich przyszłym życiu zawodowym. W kuluarach prowadzone były również liczne wymiany doświadczeń między absolwentami oraz studentami, pozwoliły one również na dostrzeżenie różnic, z jakimi mierzył się Samorząd oraz wyzwania, przed jakimi stoi. Część panelową, a zarazem ostatnim punktem w obchodach, zakończyły występy zespołów „Zayazd” Lecha Makowieckiego oraz KLAWO.

Uroczyste Posiedzenie było ostatnim posiedzeniem obecnej kadencji Parlamentu Studentów PG.

116 wyświetleń