Finał bez przegranych – przyznano nagrodę Uczelni Fahrenheita | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-02-13

Finał bez przegranych – przyznano nagrodę Uczelni Fahrenheita

farU
Członkowie Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita wyłonili zwycięzców Nagrody FarU i przyznali wyróżnienia dwóm pozostałym zespołom, które zakwalifikowały się do drugiego etapu. Wszyscy finaliści otrzymają nagrody finansowe.  

Nagroda Uczelni Fahrenheita może zostać przyznana raz w roku za innowacyjne działania zrealizowane indywidualnie lub zespołowo przez studentów, doktorantów bądź pracowników w sferze naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej lub społecznej. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas tegorocznego Pikniku Nauki Fahrenheita 28 maja w Hevelianum.

W finale znalazły się trzy inicjatywy:

  • Bezkontaktowe monitorowanie parametrów życiowych z zastosowaniem obliczeń kwantowych w uczeniu maszynowym
  • Wystawa: Pionierki. Badaczki. Liderki. Kobiety gdańskiej nauki
  • Cykl wykładów „Zdrowie i jakość życia w przestrzeni publicznej”

Autorzy zaprezentowali swoje inicjatywy podczas posiedzenia Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita i odpowiedzieli na pytania członków Kapituły.

Kapituła konkursowa zwróciła szczególną uwagę na wpływ, oddziaływanie i zaangażowanie członków społeczności akademickich Uczelni Fahrenheita już na etapie realizacji danego przedsięwzięcia.

Nagroda Uczelni Fahrenheita w wysokości 9 tys. zł brutto została przyznana pomysłodawczyniom wystawy „Pionierki. Badaczki. Liderki. Kobiety gdańskiej nauki"

Projekt zakładał prezentację przekroju działalności naukowej badaczek związanych z FarU oraz ich wkładu w kształtowanie nauki gdańskiej szerokiej publiczności. To pierwsza próba podjęcia tego tematu w środowisku akademickim i poza nim. 

Intencją organizatorek była inkluzywność wystawy oraz debat. Zadbano o audiodeskrypcję przeznaczoną dla osób niedowidzących oraz tłumaczenie wystawy na język angielski. Prace są prezentowane na trzech uczelniach i towarzyszą im panele dyskusyjne z udziałem badaczek.

W organizację zaangażowali się: Muzeum UG, Muzeum GUMed, Sekcja Historyczna Biblioteki PG, Muzeum Nauki Gdańskiej, Dział Promocji GUMed, Dział Promocji i Biuro Prasowe PG oraz Zespół Prasowy UG. Wszystkie te działania przyczyniły się do wzajemnego poznania i zacieśnienia kooperacji pomiędzy jednostkami i pracownikami.

Autorzy dwóch pozostałych inicjatyw, które zakwalifikowały się do drugiego etapu, otrzymują wyróżnienie w wysokości 3 tys. zł brutto.

1) Bezkontaktowe monitorowanie parametrów życiowych z zastosowaniem obliczeń kwantowych w uczeniu maszynowym

Dla potrzeb zastosowań medycznych niezwykle istotne jest poszukiwanie nowych metod, które umożliwią bezpieczne dla lekarzy monitorowanie oddechu i rytmu krążeniowego u pacjentów. W związku z tym zawiązała się współpraca między Katedrą Systemów Multimedialnych (WETI PG) oraz Kliniką Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii (Wydział Lekarski GUMed), do których dołączył także zespół Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych UG. W efekcie opracowanego rozwiązania naukowo-technologicznego w 2022 r. przeprowadzone zostały badania kliniczne, analizy danych i optymalizacje, dzięki czemu możliwe jest wprowadzenie w przyszłości na rynek medyczny innowacyjnej metody bezkontaktowego monitorowania parametrów życiowych pacjentów.

Współpraca zespołów funkcjonujących w ramach trzech uczelni pozwala na uzyskiwanie interdyscyplinarnych wyników, udział w spodziewanych dochodach z przyszłych wdrożeń, jak również rozwój kadrowy zespołów zajmujących się rozwijaniem technologii i prowadzeniem zaawansowanych badań naukowych, które łączą ze sobą obszary informatyki, medycyny oraz metod opartych na sztucznej inteligencji z udziałem obliczeń kwantowych.

2) Cykl wykładów „Zdrowie i jakość życia w przestrzeni publicznej”

Przedmiotem zgłoszenia konkursowego był cykl wykładów otwartych „Przestrzeń publiczna. Jest miejsce na Twój głos” organizowany przez naukowców z trzech uczelni na terenie trzech kampusów. Wykładowcy reprezentowali nie tylko tradycyjnie obszary architektury, urbanistyki czy geografii - za sprawą tej inicjatywy przestrzeń publiczna i sposoby jej zagospodarowywania stały się przedmiotem ujęć omawianych przez psychologów, specjalistów od toksykologii środowiska, a także prawników. 

Wykłady stanowiły merytoryczny wstęp do niedawno rozstrzygniętego konkursu dla studentów „Kolej na południe”, a więc planowanej w regionie inwestycji – nowej linii PKM Południe.

Jednostki zaangażowane w organizację wykładów postanowiły podjąć stałą współpracę w zakresie badań i upowszechniania wiedzy o zdrowej, przyjaznej, funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni publicznej. Zainicjowana współpraca stanowi też zalążek współpracy publikacyjnej lub podstawę do przyszłych projektów naukowych w tej dziedzinie.

350 wyświetleń