Pożegnanie. Odszedł Rafał Stepnowski | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-02-07

Pożegnanie. Odszedł Rafał Stepnowski

Rafał Stepnowski
Rafał Stepnowski, mat. Boeing

Najbliższym –

dr Barbarze Stepnowskiej z Wydziału Zarządzania i Ekonomii,
prof. Andrzejowi Stepnowskiemu, prorektorowi ds. nauki PG w latach 2002–2005
oraz prof. Piotrowi Stepnowskiemu, rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego  

najszczersze  wyrazy współczucia z powodu śmierci                                                       

Rafała Stepnowskiego – Męża, Syna i Brata

składają Rektor, Senat i społeczność akademicka Politechniki Gdańskiej 

Rafał Stepnowski, prezes spółki Boeing Poland, był absolwentem Wydziału Ekonomiki Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2008–2010 ukończył także studia MBA Politechniki Gdańskiej (Program and Project Management). Prowadził wykłady na kursach MBA w zakresie strategii i marketingu. 

Od 2011 r. był członkiem Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz od 2013 r. członkiem Rady Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.  

Drogę zawodową zaczął jako manager w firmach informatycznych. 30 lat temu dołączył do ojca, tworząc firmę rodzinną, produkującą cyfrowe mapy morskie. Ta stała się na tyle atrakcyjna, że zainteresowała firmę Jeppesen, należącą do koncernu Boeing. Awansował w strukturach lotniczego giganta, osiągając pozycję prezesa Boeing Poland. Staraniom Rafała Stepnowskiego miasto Gdańsk zawdzięcza fakt, iż jest obecnie największą lokalizacją globalnego koncernu Boeing w Unii Europejskiej.

Dzięki niemu Polskie Linie Lotnicze LOT jako pierwsze w Europie dysponowały maszynami Boeing 787 Dreamliner. Zasłużył się także dla obronności kraju doprowadzając do wzmocnienia polskiej armii przez zapewnienie dostawy 96 helikopterów Apache AH-64, a wcześniej współpracując z Polską Marynarką Wojenną, która została wyposażona, jako jedna z pierwszych na świecie, w cyfrowe mapy nawigacyjne.

Działał też na rzecz rozwoju gospodarczego Polski, Pomorza, Gdańska. Był członkiem zarządu i wiceprzewodniczącym American Chamber Commerce oraz promował współpracę polsko-amerykańską. 

5027 wyświetleń