Porozumienie o współpracy PG z V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-07

Porozumienie o współpracy PG z V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku

Na tle białej ścianki dwie elegancko ubrane kobiety.
Na zdjęciu od lewej: Małgorzata Bąk, dyrektorka V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz prof. Barbara Wikieł, prorektor ds. studenckich. Fot. Krzysztof Krzempek / PG
Politechnika Gdańska podpisała umowę z V Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku w zakresie edukacji młodzieży. Tegoroczny ranking Perspektywy 2023 uplasował szkołę na drugim miejscu w województwie i 19. w kraju. To jednocześnie najlepsze liceum w Gdańsku. Współpraca ma na celu podnieść jakość edukacji w szkole i pozwolić jej uczniom na kontynuowanie nauki na Politechnice Gdańskiej.

Porozumienie o współpracy pomiędzy PG a V LO w Gdańsku zostało zawarte we wtorek 7 marca 2023 roku. Z ramienia PG sygnatariuszką była prof. Barbara Wikieł, prorektor ds. studenckich. Natomiast V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku reprezentowała Małgorzata Bąk, dyrektorka szkoły.

– Politechnice Gdańskiej, jako uczelni badawczej, zależy przede wszystkim na jak najlepszych absolwentach szkół średnich, jako kandydatów na studia.– mówi prof. Barbara Wikieł, prorektor ds. studenckich – V Liceum Ogólnokształcące to w tegorocznym rankingu Perspektywy najlepsza szkoła w Gdańsku i druga na Pomorzu. Jeżeli chodzi o wyniki matury, co jest podstawą do przyjęcia na studia na naszej uczelni, V LO również plasuje się na pierwszym miejscu w Gdańsku. Jednak co także zauważamy, to bardzo spektakularne sukcesy sportowe uczniów szkoły. Widać, że placówka wszechstronnie rozwija swoich uczniów i to odpowiada temu, jak my chcemy zajmować się naszymi studentami. Mamy piękne Centrum Sportu Akademickiego, gdzie osoby z różnymi pasjami mogą się rozwijać – dodaje.

– Dla nas, jako najlepszej szkoły w Gdańsku ważne jest, byśmy współpracowali z najlepszą – w mojej opinii – gdańską uczelnią. Jesteśmy szkołą matematyczną, gdzie większość klas to oddziały o profilu matematycznym – mówi Małgorzata Bąk, dyrektorka V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. – Ta współpraca to szansa na obopólną korzyść. Z jednej strony nasi uczniowie będą mogli poznać Politechnikę Gdańską i być może w przyszłości na niej studiować, a my, jako szkoła, będziemy mieli dostęp do uczelnianego know-how. Wiedzy, która zwykle dla uczniów liceum jest niedostępna.

Współpraca zakłada możliwość podejmowania szeregu działań, takich jak: realizowanie zajęć przez nauczycieli akademickich czy konsultacje programów nauczania matematyki, fizyki, informatyki, przedmiotów uzupełniających oraz innowacji pedagogicznych w gdańskim liceum. Umowa przewiduje także umożliwienie uczniom łączenia nauki w szkole z wybranymi zajęciami przewidywanymi tokiem studiów oraz rozwijanie zainteresowań w kołach naukowych PG.

529 wyświetleń