Trzy miliony złotych na dofinansowanie badań naukowców PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-14

Trzy miliony złotych na dofinansowanie badań naukowców PG

Czerwono biała grafika przedstawiająca logotyp NCN
Dr hab. inż. Monika Wilamowska-Zawłocka z Wydziału Chemicznego oraz dr hab. inż. Sebastian Molin z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zostali laureatami konkursów SONATA BIS 12 i M.ERA-NET 3 Call 2022, prowadzonych przez Narodowe Centrum Nauki.

W 12. edycji konkursu SONATA BIS laureatką została dr hab. inż. Monika Wilamowska-Zawłocka. Naukowczyni z Wydziału Chemicznego PG otrzymała grant w wysokości 2 mln 306 tys. złotych na projekt „Opracowanie procesów odzyskiwania surowców krytycznych ze zużytych ogniw litowo-jonowych”.

Środki uzyskane w ramach konkursu SONATA BIS 12 przeznaczyć można na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego, prowadzącego badania naukowe o charakterze podstawowym. Dofinansowanie przeznaczyć można na zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej i inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, a także na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, w tym również stypendia dla studentów lub doktorantów.

NCN – wyniki konkursu SONATA BIS 12

M-ERA.NET to sieć 49 organizacji z 35 krajów europejskich wspierających badania w obszarze inżynierii materiałowej. Polskę reprezentują w niej NCN i NCBiR.  W konkursie M.ERA-NET 3 Call 2022 dofinansowanie w wysokości 617 tysięcy złotych przyznano dr. hab. inż. Sebastianowi Molinowi z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, który jest kierownikiem projektu pn. „Zdefektowane tlenki metali - nowa generacja bezołowiowych materiałów piezoelektrycznych dla przetworników ultradźwiękowych”.

O wsparcie finansowe mogły ubiegać się inicjatywy realizowane przez konsorcja co najmniej trzech zespołów badawczych z trzech różnych państw, wchodzących w skład sieci M.ERA-NET. W skład zespołu wejdą również naukowcy z Danii i Brazylii.

NCN – wyniki konkursu M.ERA-NET 3 Call 2022

655 wyświetleń