Przemysł 4.0. Wyjazdowe posiedzenie Konwentu Gospodarczego FarU | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-08

Przemysł 4.0. Wyjazdowe posiedzenie Konwentu Gospodarczego FarU

Mężczyżni a jasnych kitlach
Uczestnicy Konwentu podczas zwiedzania firmy Flex. Fot. M. Jabłoński
Cyfryzacja gospodarki będzie postępować, napędzana przez gromadzone dane i potrzeby współczesnych metropolii. Jak wkroczyć w rzeczywistość 4.0? O ścieżce wdrażania i czerpaniu z dokonań nauki rozmawiali członkowie Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita, podczas wizyty w siedzibie firmy Flex w Tczewie.  

Obrady rozpoczął prof. Marcin Gruchała, przewodniczący Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zaznaczył istotną rolę integracji środowisk w budowaniu konkurencyjności regionu pomorskiego, już dziś czerpiącego z osiągnięć technologicznych członków jego społeczności.

O wykorzystywaniu już dostępnych rozwiązań, opowiedział gospodarz spotkania, Stanisław Motylski, dyrektor generalny firmy Flex w Tczewie. Opowiedział, jak wygląda proces wdrażania założeń strategii Przemysłu 4.0 i przedstawił korzyści wynikające z wprowadzenia tych zmian w długoterminowej perspektywie rozwoju.  Świat nauki odgrywa kluczową rolę w procesie tej transformacji. Musimy zacząć budować system edukacji, który wykształci i przygotuje przyszłe kadry pod aktualne potrzeby rynku. – mówił Stanisław Motylski. 

Jakub Kaszuba, prezes zarządu Base Group szerzej opowiedział o synergii edukacji i biznesu, wskazując, że kompetencje cyfrowe są coraz bardziej pożądane na rynku pracy. 

Po prezentacjach uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do zwiedzania firmy Flex. 

Think thank i złoty trójkąt

Podczas wyjazdowego posiedzenia Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni Fahrenheita, przewodniczący dr Zbigniew Canowiecki ogłosił utworzenie think thanku „Metropolia”, powołanego z inicjatywy członków Konwentu oraz Michała Glasera, prezesa Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. W jego skład wchodzą przedstawiciele władz samorządowych, środowiska biznesowego i akademickiego, a jego celem jest opracowanie wizji rozwoju gospodarczego całego obszaru metropolitalnego.

To kolejne działanie podjęte od ostatniego, październikowego posiedzenia Konwentu w ramach tzw. złotego trójkąta: władza-nauka-biznes. Trwają dalsze prace powołanych wówczas zespołów problemowych nad szerszym zastosowaniem technologii smart przy rozwoju środków miejskich jako inteligentnych miast. Podsumowanie dotychczasowych działań w tym zakresie zaprezentował Krzysztof Kilian, przewodniczący zespołu problemowego Smart City.

Kolejne posiedzenie Konwentu odbędzie się 26 października br. na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i będzie poświęcone najnowocześniejszym technologiom medycznym.

295 wyświetleń