XIII konferencja PACTT gościła w Gdańsku | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-02

XIII konferencja PACTT gościła w Gdańsku

Mężczyzna przemawia do pełnego audytorium
XIII konferencja PACTT odbyła się w Gdańsku. Na zdjęciu Christophe Haunold, prezes Association of Knowledge Transfer Professionals. Fot. Dawid Linkowski
Po raz pierwszy trzy Centra Transferu Technologii zrzeszone w ramach Uczelni Fahrenheita współorganizowały we współpracy z Fundacją PACTT oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki Ogólnopolską Konferencję Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii. Była to już XIII edycja tego wydarzenia i odbyła się w Gdańsku w dniach 19-21 kwietnia 2023 r. W konferencji udział wzięli prelegenci z uczelni i instytucji z Polski, Luxemburga oraz Stanów Zjednoczonych.

W konferencji uczestniczyło ok. 200 specjalistów związanych ze środowiskiem transferu technologii. Wśród zaproszonych gości i prelegentów XIII Ogólnopolskiej Konferencji Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a także prezes Urzędu Patentowego RP. Współgospodarzy wydarzenia reprezentowali: prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji Politechniki Gdańskiej, prof. Sylwia Mrozowska, prorektorka ds. współpracy i rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. Adriana Zaleska-Medynska, dyrektorka Uczelni Fahrenheita.

Głównym zadaniem Centrum Transferu Technologii jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych, które powstają w uczelni. CTT jest punktem kontaktowym dla firm, inwestorów, przedsiębiorców, jak również dla pracowników naukowych zainteresowanych współpracą przy wdrażaniu wyników prowadzonych prac badawczych do przemysłu.

Konferencję otworzył prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. Następnie prelegenci zaprezentowali tematy dotyczące transferu wiedzy i ochrony własności intelektualnej. W kolejnej części konferencji omówiono programy wspierające procesy komercjalizacji w polskich organizacjach badawczych, programy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz podsumowanie raportu z ewaluacji transferu wiedzy i technologii polskich jednostek badawczych za rok 2022. Istotnym gościem XIII konferencji PACTT był Christophe Haunold, prezes Association of Knowledge Transfer Professionals. W swoim wystąpieniu wskazał on strategiczne wyzwania, przed którymi stoją centra transferu technologii.

Drugiego dnia konferencji, prowadzonego przez Damiana Kuźniewskiego, dyrektora CTT Politechniki Gdańskiej, poruszono tematykę m.in. inwestowania w start-upy deep-tech, transferu technologii oraz potencjału innowacji sektora kosmicznego. Opowiadano również o roli CTT i spółek celowych w zwiększaniu wpływu badań naukowych prowadzonych w uczelni.

Ostatniego dnia konferencji, przedstawiciele CTT z Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Łódzkiej opowiedzieli o recepcie na udany związek nauki z biznesem oraz o zarządzaniu projektami badawczymi i wdrożeniami do przemysłu w Szwajcarii.

Konferencja, która odbyła się w dniach 19-21 kwietnia br., została zorganizowana wspólnymi siłami CTT uczelni FarU: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. Kolejna edycja konferencji PACTT odbędzie się jesienią bieżącego roku w Toruniu.

132 wyświetleń