Projekt doktorski na WFTiMS we współpracy z Uniwersytetem w Grenoble | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-06-07

Projekt doktorski na WFTiMS we współpracy z Uniwersytetem w Grenoble

PhD
Instytut Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej FTiMS zachęca do aplikowania o możliwość realizowania doktoratu na temat: „Tuning CEria-based COMpounds as effective catalyst for Electrochemical Cells”.

Celem projektu doktorskiego jest zbadanie wpływu współdomieszkowania związków na bazie tlenku ceru (wprowadzania minimum dwóch domieszek kationowych) na aktywność elektrochemiczną tych związków, które mogą znaleźć zastosowanie w tlenkowych ogniwach paliwowych (SOFC) i wysokotemperaturowych elektrolizerach tlenkowych (SOEC).

Badania będę prowadzone z wykorzystaniem komplementarnych technik analizy strukturalnej (XAS) i obrazowania na skaningowym transmisyjnym mikroskopie rentgenowskim (STXM) w mikroskali oraz badań właściwości elektrochemicznych – wszystkie prowadzone w rzeczywistych warunkach pracy tych materiałów. Prace będą prowadzone w wiodących, europejskich jednostkach naukowych: na linii XAS LISA w Europejskim Centrum Promieniowania Synchrotronowego (ESRF) w Grenoble, na liniach DEMETER-STXM oraz PolyX w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie oraz w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej na Politechnice Gdańskiej. Kandydat spędzi część czasu w Gdańsku na przygotowaniu/charakteryzacji materiałów, część w SOLARIS na obrazowaniu w nanoskali i mikroskali, a część na linii LISA w ESRF na analizie struktury tych związków.

Doktorat będzie umocowany na Uniwersytecie w Grenoble i sfinansowany ze środków Central European Research Infrastructure Consortium (CERIC).

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z dr hab. inż. Beatą Bochentyn, prof. PG (beata.bochentyn@pg.edu.pl) lub dr hab. inż. Agnieszką Witkowską, prof. PG (agnieszka.witkowska@pg.edu.pl), które będą nadzorowały część prac związanych z doktoratem realizowanych na terenie Politechniki Gdańskiej.

182 wyświetleń