Współpraca ponad wszystko. „Primum Cooperatio” dla prof. Henryka Krawczyka | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-06-05

Współpraca ponad wszystko. „Primum Cooperatio” dla prof. Henryka Krawczyka

Trzech panów
Prof. Henryk Krawczyk odbiera nagrodę z rąk prof. Edmunda Wittbrodta. Fot. Karol Makurat/Zawsze Pomorze
Prof. Henryk Krawczyk, dyrektor Centrum Informatycznego TASK otrzymał nagrodę Primum Cooperatio. To wyróżnienie przyznawane przez organizację Pracodawców Pomorza naukowcom, którzy swoim działaniem udowodnili, że możliwa jest efektywna współpraca obu środowisk przynosząca wymierne korzyści gospodarce i nauce.

Kandydaturę prof. Henryka Krawczyka zgłosił prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej.

– Dziękując za to wyróżnienie, chciałabym zaprosić wszystkich do otwartego kilka tygodni temu nowego budynku Centrum Kompetencji STOS, gdzie mieści się nasz superkomputer. To przykład na to, że polska nauka może zdziałać wiele, a nasze rozwiązania informatyczne mogą wspierać biznes i rynek pracy. Moja inspiracja do współpracy którą kontynuuję już od wielu lat zrodziła się z …informatyki. Są trzy ciekawe modele współpracy informatycznej: master-slave, client-server i peer-to-peer. Pierwsze dwa polegają na zależności, tylko trzeci opiera się na równości. Jest to model komunikacji w sieci komputerowej zapewniający wszystkim hostom te same uprawnienia, w odróżnieniu od architektury klient-serwer. To mój ulubiony model współpracy, bo on jest najciekawszy. Taki model musi opierać się na zaufaniu i wiarygodności. Wszystkim Pracodawcom Pomorza życzę właśnie tego zaufania i wiarygodności – mówił prof. Henryk Krawczyk odbierając nagrodę z rąk prof. Edmunda Wittbrodta.

Prof. Henryk Krawczyk z nagrodą Primum Cooperatio. Fot. Karol Makurat/Zawsze Pomorze

Prof. Henryk Krawczyk urodził się w Dybowie na Mazurach. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W 1976 roku uzyskał doktorat, w 1987 habilitację, w 1996 tytuł profesora. Od roku 2007 jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Twórca cenionej szkoły naukowej w zakresie informatyki dotyczącej metod wytwarzania wiarygodnych aplikacji informatycznych i rozproszonych systemów komputerowych. Opublikował ponad 300 artykułów, wydał trzy monografie, prowadził ponad 400 prac magisterskich, wypromował 27 doktorów. Zaprojektował i zrealizował wraz ze swoim zespołem kilkanaście systemów informatycznych wdrożonych w praktyce. System ochrony własności intelektualnej nagrodzono specjalnym wyróżnieniem Prezesa Urzędu Patentowego. Był organizatorem życia akademickiego na Politechnice Gdańskiej. W latach 1990-1996 oraz 2002-2008 dziekan Wydziału Elektroniki, następnie Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Dla wydziału uzyskał akredytację dla wszystkich kierunków studiów, po akcesji Polski do Unii Europejskiej zainicjował i pełnił rolę kierownika projektu budowy gmachu Centrum Dydaktyczno-Badawczego Technologii Informacyjnych zakończonej w 2008 roku. W latach 2008-2016 pełnił godność rektora Politechniki Gdańskiej. Jego sukcesem była poprawa pozycji uczelni w rankingu polskich uczelni akademickich (z 27. na 11. miejsce). Wprowadził studia w języku angielskim. Nadzorował projekty z programów strukturalnych w takich obszarach jak ICT, nanotechnologia, energetyka. Ich realizacja przyczyniła się do dalszego rozwoju uczelni. Za jego kadencji zmodernizowano Centrum Sportu Akademickiego, zrealizowano projekt e-Uczelnia dotyczący kompleksowej informatyzacji uczelni, powstały budynki Studium Matematyki i Kształcenia na Odległość oraz Centrum Nanotechnologii, przygotowano projekt budowlany Centrum Ekoinnowacji. Od 2016 roku jest dyrektorem Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, kieruje Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji oraz Centrum Kompetencji STOS związanych z wytwarzaniem aplikacji rozproszonych i przetwarzaniem dużych zbiorów danych, a także z budową inteligentnych usług IT.

Tegoroczna Gala Pracodawców Pomorza, gdzie uhonorowano najlepszych pomorskich pracodawców za działalność w roku 2022 odbyła się 2 czerwca w Amber Expo w Gdańsku. Politechnikę Gdańską reprezentowali prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Edmund Wittbrodt oraz kanclerz Mariusz Miler.

Nagroda Primum Cooperatio przyznawana jest od 2014 r. Od roku 2018 r. nosi imię prof. Bolesława Mazurkiewicza, pierwszego laureata tej nagrody. Wśród laureatów z Politechniki Gdańskiej znajdują się także inni profesorowie PG: prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń,  prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski oraz prof. Kazimierz Darowicki, a ponadto wśród wyróżnionych: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki oraz prof. dr hab. inż. Andrzej ZielińskiW roku 2022 nagroda trafiła z kolei do rąk prof. Adriany Zaleskiej-Medynskiej z Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Uczelni Fahrenheita.

489 wyświetleń