Politechnika Gdańska będzie gospodarzem konferencji klimatycznej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-09-15

Politechnika Gdańska będzie gospodarzem konferencji klimatycznej

general baner
Od 5 do 6 października na Politechnice Gdańskiej odbędzie się konferencja „ENHANCE Summit on Climate-Neutral Cities”. Przez dwa dni naukowcy, doktoranci i studenci z 10 europejskich uczelni technicznych wspólnie z zaproszonymi ekspertami będą dyskutować o roli uniwersytetów w walce ze zmianami klimatu. Za program wydarzenia odpowiada Norwegian University of Science and Technology. Konferencja jest częścią projektu realizowanego przez ENHANCE Alliance, którego członkiem jest PG.

W listopadzie 2022 roku Politechnika Gdańska dołączyła do sojuszu uczelni technicznych ENHANCE Alliance zrzeszającego czołowe uniwersytety z Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Holandii, Szwajcarii oraz Szwecji (więcej o tym można przeczytać tutaj). Październikowa konferencja organizowana na PG będzie okazją nie tylko do wymiany wiedzy i doświadczeń w temacie zmian klimatu, ale również do spotkania wszystkich członków sojuszu i omówienia planów na przyszłość. To ważne szczególnie w kontekście nowego projektu pt. ENHANCE+, którego realizacja ruszy już w listopadzie tego roku.  

Dwa dni dyskusji, warsztatów i wystaw

Gośćmi specjalnymi wydarzenia „ENHANCE Summit on Climate-Neutral Cities” będą wybitni specjaliści w obszarach związanych ze zmianami klimatycznymi: Frank Moulaert (Catholic University of Leuven, Belgia) zajmujący się badaniami nad innowacjami społecznymi, Rohit Sen (ICLEI – Local Governments for Sustainability, Niemcy), specjalista w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz Anna Januchta-Szostak (Politechnika Poznańska), ekspertka w zakresie odporności miast i ich adaptacji do zmian klimatycznych. Wystąpienia zaproszonych gości będą poświęconem.in. zagadnieniu smart city, odnawialnym źródłom energii oraz idei miast regeneracyjnych.

Poza wystąpieniami gości specjalnych w programie konferencji zaplanowano również dyskusję panelową z udziałem Anny Borg, Rektor Norwegian University of Science and Technology oraz Franka Moulaerta, Rohita Sena i prof. Piotr Lorensa z Wydziału Architektury PG, piastującego funkcję Architekta Miasta Gdańska. Uczestnicy dyskusji będą starali się odpowiedzieć na pytania o rolę uniwersytetów jako siły napędowej miejskich innowacji i sposoby włączania społeczności uniwersyteckich, władz krajowych i samorządowych, lokalnych społeczności oraz przemysłu i biznesu, do działań na rzecz walki z negatywnymi skutkami zmian klimatu.

Ważną częścią konferencji będą warsztaty poświęcone m.in. współpracy świata nauki z lokalnymi społecznościami na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz takiemu planowaniu przestrzennemu, które uwzględnia konieczność adaptacji miast do nowych warunków klimatycznych. W trakcie jednego ze spotkań przedstawiciele RWTH Aachen w Niemczech podzielą się swoimi doświadczeniami w zakresie projektowania różnych scenariuszy przyszłości i nowych modeli współpracy w kontekście wyzwań klimatycznych. Z kolei punktem do pracy grupowej uczestników innych warsztatów będzie sztandarowy projekt Komisji Europejskiej pod hasłem Nowy Europejski Bauhaus. Jako case study w tym kontekście zostanie omówiony przykład… kampusu Politechniki Gdańskiej i jego potencjalnej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej. Podsumowanie wniosków z warsztatów zostanie przedstawione w trakcie drugiego dnia konferencji.

W programie wydarzenia nie zabraknie też głosu studentów z uczelni członkowskich ENHANCE Alliance. W ramach konferencji zaprezentowane zostaną wystawy przygotowane przez zwycięzców konkursu ENHANCE Challenge oraz uczestników warsztatów “Smart Sustainable Cities & Communities – Phantom Menace or New Hope?” zorganizowanych przez Politechnikę Warszawską. Studenci zmierzyli się w nich z tematami sztucznej inteligencji oraz zrównoważonego rozwoju miast. W trakcie wydarzenia nastąpi również uroczyste wręczenie nagród zwycięskim zespołom.

Rusza nowy projekt ENHANCE+

Przy okazji październikowej konferencji odbędzie się spotkanie zarządu ENHANCE Alliance, na czele którego stoją obecnie prof. Geraldine Rauch, Rektor TU Berlin (Przewodnicząca Zarządu) oraz prof. Krzysztof Wilde, Rektor Politechniki Gdańskiej (Wiceprzewodniczący Zarządu). Z ramienia PG w spotkaniu wezmą również udział prof. Janusz Nieznański, Prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji (członek Komitetu Sterującego) oraz Anna Modrzejewska (Core Officer na PG).

Spotkanie będzie okazją do podsumowania dotychczasowych działań sojuszu i zaplanowania działań w związku z rozpoczęciem kolejnego projektu pod tytułem ENHANCE”+ (w lipcu Komisja Europejska przyznała ENHANCE Alliance dofinansowanie w wysokości 14,4 mln euro na realizację czteroletniego projektu – więcej o tym można przeczytać tutaj).
 


Szczegółowy program „ENHANCE Summit on Climate-Neutral Cities” można znaleźć na stronie wydarzenia.

Informacji o konferencji udziela również Dział Współpracy Międzynarodowej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Anną Modrzejewską pod adresem mailowym: anna.modrzejewska@pg.edu.pl.

Wydarzenie od strony merytorycznej wspiera Wydział Architektury PG, w tym prof. Lucyna Nyka, Dziekan Wydziału, prof. Jakub Szczepański, Prodziekan ds. nauki oraz prof. Piotr Lorens. Za organizację wydarzenia odpowiada Sekretariat Generalny ENHANCE, w tym Naveed Syed, Sekretarz Generalny ENHANCE oraz Sarah Fowkes, Starszy specjalista ds. projektów. Za program wydarzenia odpowiada Norwegian University of Science and Technology, w tym Wang Yu, z Wydziały Architektury NTNU.

Udział w konferencji jest zamknięty. Podsumowanie z wydarzenia zostanie opublikowane na stronie ENHANCE Alliance i Politechniki Gdańskiej. 

331 wyświetleń