Musimy dbać o naszą przyszłość. Rozpoczął się rok akademicki 2023/2024 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-10-02

Musimy dbać o naszą przyszłość. Rozpoczął się rok akademicki 2023/2024

inauguracja roku akademickiego
Przemówienie prof. Krzysztofa Wildego, rektora PG. Ponadto na zdjęciu od lewej: prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju, prof. Sławomir Milewski, prorektor ds. nauki, prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, prof. Barbara Wikieł, prorektorka ds. studenckich, prof. Mariusz Kaczmarek, prorektor ds. kształcenia. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
– Możemy i mamy prawo się różnić. Możemy opowiadać się po różnych stronach sporów i konfliktów. Bez względu jednak na to, jakie mamy poglądy i jakie wartości wyznajemy, powinniśmy być uczciwi i solidarni, w imię wyższego dobra i dbania o naszą wspólną przyszłość – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, otwierając uroczystość inaugurującą nowy rok akademicki na Politechnice Gdańskiej.

W przemówieniu rektor Krzysztof Wilde m.in. podsumował miniony rok akademicki, omawiając pozycję Politechniki Gdańskiej w rankingach międzynarodowych i ogólnokrajowych, inicjatywy zrealizowane w ramach działalności Uczelni Fahrenheita, rozwój współpracy uczelni ze szkołami średnimi na Pomorzu, a także nowe inwestycje PG. Podkreślił też, jak ważnym wydarzeniem było przystąpienie uczelni do konsorcjum europejskich uniwersytetów technicznych ENHANCE.

– Jako PG pragniemy mieć istotny wkład w rozwój sojuszu ENHANCE – prawdziwie zintegrowanego i w pełni funkcjonalnego Uniwersytetu Europejskiego. Chcemy mieć znaczący wpływ na społeczeństwo Unii Europejskiej i wykraczać poza nią, by pomóc mniej uprzywilejowanym regionom w rozwoju ich potencjału – mówił prof. Krzysztof Wilde.

Odniósł się także do działań na PG skierowanych do pracowników naukowych i administracyjnych.

– Aby móc zapewnić naszym pracownikom jak najlepsze warunki pracy, powołaliśmy Centrum HR Politechniki Gdańskiej, które jest odpowiedzialne nie tylko za zatrudnianie pracowników, a następnie ich wdrażanie i szkolenie, ale też dbanie o motywację osób już zatrudnionych, tzw. well-being i work-life balance, czy inicjowanie projektów mających na celu wieloaspektowy rozwój kompetencji i umiejętności pracowników. Zadania te realizuje zespół specjalistów od najważniejszych zasobów Politechniki Gdańskiej, czyli właśnie zasobów ludzkich – podkreślił rektor.

Na zakończenie nawiązał do planów na nadchodzący rok akademicki.

– Kolejny, wspólny rok będzie z pewnością dużym wyzwaniem dla nas wszystkich, ale jestem przekonany, że tworzymy silną, zwartą i ambitną drużynę i razem pokonamy wszelkie przeciwności. Liczę, że wspólnie będziemy nadal kreować nową, lepszą rzeczywistość: nie tylko naszej uczelni, ale również Gdańska i Pomorza oraz polskiej i europejskiej nauki – powiedział. prof. Krzysztof Wilde.

Medale dla zasłużonych pracowników

W kolejnej części uroczystości list z życzeniami na nowy rok akademicki od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytał jego doradca Piotr Karczewski, który następnie w imieniu prezydenta wręczył pracownikom PG medale za długoletnią służbę.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali:

 • mgr Marek Adamczyk
 • dr hab. inż. Ryszard Arendt, prof. PG
 • mgr Danuta Beger
 • dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. PG
 • dr inż. arch. Marek Gawdzik
 • dr hab. Marzena Grzesiak, prof. PG
 • prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk
 • dr inż. arch. Stefan Niewitecki
 • dr Katarzyna Pączkowska
 • dr hab. Małgorzata Pruszkowska-Caceres, prof. PG
 • mgr Anna Soczyńska
 • mgr Justyna Stefaniak
 • dr hab. sztuki Wojciech Strzelecki, prof. PG

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

 • dr inż. Robert Aranowski, prof. PG
 • mgr Alicja Dereniowska
 • dr hab. Edyta Gołąb-Andrzejak, prof. PG
 • mgr Agnieszka Jachowicz
 • mgr Mirosława Kamonciak

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

 • dr inż. Marcin Jaskólski
 • dr inż. Adam Kaczmarek
 • dr hab. inż. Iwona Kochańska, prof. PG
 • dr inż. Andrzej Kopczyński
 • mgr Anna Kowalska
 • dr inż. Magdalena Łapińska
 • dr inż. Magdalena Młynarczuk
 • dr hab. inż. Łukasz Ponikiewski, prof. PG
 • dr inż. Bartosz Puchalski
 • dr hab. inż. Michał Strankowski, prof. PG

Immatrykulacja i nagrody dla studentów

Kolejnym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów. Ślubowanie złożyli najlepsi nowo przyjęci przedstawiciele wszystkich ośmiu wydziałów. Głos zabrała także Oliwia Hauchszulz, zastępczyni przewodniczącej Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej.

Odbyło się także uhonorowanie zwycięzców w Konkursie im. prof. Romualda Szczęsnego na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną na Politechnice Gdańskiej. Nagrodę główną przyznano mgr inż. Mateuszowi Derc z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki za pracę „Antena rekonfigurowalna do estymacji kierunku nadejścia sygnału w systemach IoT pracujących w standardzie LoRa”. Praca napisana pod kierunkiem prof. Łuksza Kulasa. W konkursie przyznano także trzy wyróżnienia, które otrzymali: mgr inż. Jakub Baczyński-Keller z Wydziału Chemicznego, mgr inż. Kornel Piłat z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa oraz mgr inż. Joanna Pośpiech z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Następnie wręczono nagrodę, którą dla najlepszego studenta/studentki Politechniki Gdańskiej przyznaje Politechniczny Klub Biznesu PKB+, działający w ramach Stowarzyszenia Absolwentów PG. 5 tys. zł otrzymał w tym roku inż. Szymon Królak z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

Uroczystość zakończył wykład pt. „Czym czas różni się od przestrzeni”, który wygłosił prof. Andrzej Dragan, fizyk pracujący na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie w Singapurze, ale także artysta fotografik, twórca filmowy i kompozytor.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej pod dyrekcją prof. Mariusza Mroza.

Dodajmy, że tego samego dnia rano zostały złożone wieńce pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców, a wieczorem w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu odprawiona została msza w intencji nowego roku akademickiego, pod przewodnictwem abp Tadeusza Wojdy, metropolity gdańskiego.

1833 wyświetleń