Naukowcy z Politechniki Gdańskiej w Radzie Doskonałości Naukowej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-10-20

Naukowcy z Politechniki Gdańskiej w Radzie Doskonałości Naukowej

Na zdj. prof. Lucyna Nyka i prof. Andrzej Seweryn
Na zdj. prof. Lucyna Nyka i prof. Andrzej Seweryn
Prof. Lucyna Nyka, dziekan Wydziału Architektury oraz prof. Andrzej Seweryn, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, zostali powołani na nową kadencję 2024-2027 Rady Doskonałości Naukowej.

Dwoje naukowców z PG zostało powołanych do prac w Zespole Nauk Inżynieryjno-Technicznych: prof. Lucyna Nyka w dyscyplinie architektura i urbanistyka, natomiast prof. Andrzej Seweryn w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

Z kolei w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport promocję do Rady uzyskał prof. Piotr Woyciechowski z Politechniki Warszawskiej, a przyznano ją na podstawie zaledwie jednej rekomendacji – z Politechniki Gdańskiej. Rekomendacje z PG otrzymało jeszcze 12 naukowców, którzy dostali się do Rady, ale łączyły się one z deklaracjami poparcia innych polskich uczelni. 

Czym jest RDN?

Rada Doskonałości Naukowej to niezależna instytucja, której celem jest ocenianie, monitorowanie i doradzanie w kwestiach związanych z nauką, badaniami i rozwojem naukowym. Wśród zadań rady wyróżnia się m.in. promowanie doskonałości naukowej i badawczej, ocenę jakości badań, nadzorowanie procesu przyznawania stopni naukowych, czy składanie rekomendacji i doradztwo w kwestiach związanych z rozwojem nauki.

Więcej informacji dotyczących procesu wyborczego oraz wyników znajduje się na stronie Rady Doskonałości Naukowej.

1220 wyświetleń