Spotkanie komitetu sterującego, forum oraz III konferencja TUPMO | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-11-14

Spotkanie komitetu sterującego, forum oraz III konferencja TUPMO

Uczestnicy wydarzenia TUPMO
Fot. Krzysztof Krzempek / Politechnika Gdańska
Przedstawiciele uczelni technicznych z całej Polski w dniach 6-8 listopada spotkali się po raz drugi na Politechnice Gdańskiej. W tym roku PG pełniła rolę nie tylko gospodarza, ale również lidera TUPMO Forum, zgodnie z zawartym w dniu 6 czerwca porozumieniem uczelni technicznych.

Pierwszego dnia odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego Forum Biur Zarządzania Projektami Uczelni Technicznych (TUPMO Forum), w którym wzięło udział 20 przedstawicieli uczelni technicznych.

W kolejnych dniach odbyła się III Konferencja zarządzania projektami na polskich uczelniach technicznych, w której udział wzięło ponad 60 przedstawicieli z 23 uczelni, a także przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Głównymi obszarami tematycznymi konferencji były Fundusze Europejskie, zagadnienia związane z zatrudnianiem w projektach oraz trwałością projektów – w tym zarządzanie środkami trwałymi wytworzonymi i zakupionymi w ramach projektów.

Ekspertki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Anna Marciniak, kierownik sekcji konkursów EFS oraz Marzena Durkiewicz-Sirocka, kierownik sekcji operacyjnej z Działu Programowania i Wyboru Projektów, podczas spotkania zaprezentowały założenia najbliższych naborów dla uczelni oraz panel tematyczny: „Doświadczenia NCBR po pierwszych naborach FERS i procesie oceny”. Oba tematy ukierunkowane są na podnoszenie jakości edukacji i rozwój kompetencji w ramach priorytetu „Umiejętności” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, który jest następcą cenionego przez uczelnie Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Ekspert Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Piotr Zajączkowski zaprezentował natomiast wytyczne dotyczące zatrudnienia w projektach FERS 2021-2027, objaśniając jednocześnie wątpliwości interpretacyjne uczestników konferencji.

Pozostałe prezentacje prowadzili przedstawiciele Politechniki Gdańskiej: Anna Frej, Kamila Szydłowska, Aleksandra Grajewska) oraz Adam Lichota z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Spotkanie pozwoliło na wymianę cennych doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów, jak i podjęcie dalszych inicjatyw związanych ze wzajemną współpracą, pozyskiwaniem dotacji oraz rozpoczęciem bliższej współpracy z instytucjami pośredniczącymi oraz zarządzającymi.

159 wyświetleń