Politechnika Gdańska buduje współpracę z Babcock International | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-21

Politechnika Gdańska buduje współpracę z Babcock International

spotkanie
Fot. Krzysztof Krzempek/PG
Przedstawiciele władz Politechniki Gdańskiej spotkali się z reprezentantami firmy Babcock International, działającej między innymi w obszarze obronności i bezpieczeństwa. Tematem rozmów była współpraca w zakresie pozyskiwania talentów, wymiany wiedzy i know-how oraz prowadzenia wspólnych badań naukowych.

Babcock International, która w swoim bogatym portfolio ma między innymi współpracę z rządem Wielkiej Brytanii i Królewską Marynarką Wojenną (Royal Navy), działa poza Wyspami również w Australii, Azji, Kanadzie, Francji oraz Republice Południowej Afryki. Dla swoich klientów z sektora morskiego, lądowego, powietrznego i nuklearnego firma oferuje usługi w postaci wsparcia technicznego i szkoleniowego oraz produkty, w tym sprzęt obronny – np. statki i podzespoły do łodzi podwodnych.

W marcu 2022 Agencja Uzbrojenia wybrała firmę Babcock jako dostawcę platformy i partnera strategicznego do realizacji programu budowy fregat wielozadaniowych Miecznik. Na podstawie licencji udzielonej przez Babcock, Konsorcjum PGZ-Miecznik (Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz PGZ Stocznia Wojenna sp. z o.o.) ma zbudować w Polsce trzy fregaty dla Marynarki Wojennej RP. Program Miecznik to jednak nie tylko budowa okrętów, ale również, a może przede wszystkim polsko-brytyjskie partnerstwo o charakterze strategicznym w sektorze obronnym, z którym wiąże się rozbudowa polskiego przemysłu stoczniowego oraz transfer wiedzy i technologii.

W 2022 roku Babcock International otworzyło Biuro Zarządzania Projektem Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Gdyni, które ma nadzorować realizację programu Miecznik.

Współpraca w wielu obszarach

Przedstawiciele Babcock International odwiedzili Politechnikę Gdańską w związku z planowanym uruchomieniem w Polsce Babcock Graduate Scheme – dwuletniego programu, dzięki któremu zdolni absolwenci uczelni wyższych mogą odbyć płatne staże w oddziałach Babcock, w tym placówkach w Wielkiej Brytanii i zdobywać cenne doświadczenie w sektorach lotniczym, lądowym, morskim i nuklearnym. 

 W związku z realizacją programu Miecznik planujemy zainwestować w Polsce w pozyskiwanie i rozwój młodych talentów – przyszłej kadry. Ponieważ kluczową rolę w tym procesie ma do odegrania sektor akademicki, bardzo liczymy na współpracę z uczelniami wyższymi w Polsce, w tym Politechniką Gdańską ze względu na jej potencjał i strategiczne położenie – podkreśliła Ewa Kittel-Prejs, Country Director Poland, Babcok International.

– Program rozwoju młodych talentów to dla studentów Politechniki Gdańskiej szansa na zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku w strategicznych sektorach związanych z obronnością i rozwojem nowych technologii. Jesteśmy bardzo zainteresowani nawiązaniem współpracy w tym zakresie – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. 

Szczególnie, że jak podkreślili przedstawiciele Babcock International, prowadzony przez nich program rozwoju talentów zakłada, że kształceni profesjonaliści zasilą kadry firmy głównie w Polsce (w tym przy realizacji programu Miecznik) i tym samym wzmocnią potencjał kadrowy naszego kraju w sektorze obronnym.

Jednocześnie prof. Krzysztof Wilde zaproponował w trakcie spotkania, aby współpraca pomiędzy Politechniką Gdańską a Babcock International nie ograniczała się do pozyskiwania i rozwoju kadry, ale obejmowała również prowadzenie wspólnych badań naukowych.

 Wyobrażam sobie, że moglibyśmy wykorzystać potencjał badawczy Politechniki Gdańskiej – z naszymi centrami naukowymi i badawczo-wdrożeniowymi – oraz doświadczenie Babcock International i podjąć wspólne badania naukowe w obszarze obronności i technologii morskich – dodał Rektor.

W toku rozmów pojawiły się również pomysły dotyczące zaangażowania w projekty badawcze także lokalnych firm, aby wzmocnić potencjał regionu oraz wykorzystania szansy, jaką daje Szkoła Doktorska Wdrożeniowa i możliwości kształcenie doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami – w tym przypadku Babcock International. 

Prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji, podkreślił duże zainteresowanie Politechniki współpracą w realizacji programu Miecznik, zwłaszcza dotyczącą systemu obrony biernej okrętu.

– Jesteśmy otwarci na taką współpracę i organizację już w najbliższym czasie seminarium z udziałem naszych specjalistów i inżynierów z Politechniki Gdańskiej, w trakcie których będziemy mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i być może wypracować nowe rozwiązania w interesujących nas obszarach – powiedział Rob Malinder, Project Manager, Babcock International.

Na zakończenie obie strony zadeklarowały chęć organizacji kolejnych spotkań i kontynuacji rozmów o współpracy.

284 wyświetleń