Projekt zrealizowany na PG wybrany przez Komisję Europejską | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-09

Projekt zrealizowany na PG wybrany przez Komisję Europejską

logo Komisji Europejskiej
ELECTRUST to projekt poświęcony analizie zagrożeń i korzyści oferowanych przez systemy głosowania przez Internet, który na Politechnice Gdańskiej realizował prof. David Duenas-Cid. Znalazł się on wśród piętnastu projektów z obszaru badań nad wyzwaniami dla demokracji (w ramach programu Horyzont) zaprezentowanych przez Komisję Europejską w serwisie CORDIS.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego, i biorąc po uwagę „zmniejszone zaufanie do rządów, zwiększoną polaryzację polityczną i rozwój zewnętrznych zagrożeń dla demokracji”, Komisja Europejska wybrała 15 projektów finansowanych w ramach programu Horyzont, które zajmują się „badaniem wyzwań dla demokracji i testowaniem innowacyjnych rozwiązań, które wspierają wyższe zaangażowanie obywateli w procesy demokratyczne”. Projekty zostały przedstawione w najnowszym „Pakiecie wyników” w serwisie informacyjnym KE CORDIS

Komisja Europejska wyróżniła m.in. projekt  ELECTRUST poświęcony analizie zagrożeń i korzyści oferowanych przez systemy głosowania przez Internet, który był realizowany w latach 2022-2023 w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechnice Gdańskiej pod kierunkiem prof. Davida Duenasa-Cida, obecnie profesora Akademii Leona Koźmińskiego.

Wychodząc od obserwacji, że głosowanie przez Internet jest technicznie wykonalne od wielu lat, ale „nie zostało przyjęte przez wiele rządów”, celem projektu ELECTRUST było zbadanie „w jaki sposób dyskurs wokół głosowania elektronicznego zarówno konstruuje, jak i wykorzystuje kwestie zaufania i nieufności, ostatecznie kształtując opinię publiczną w kwestii technologii i jej promotorów”. W tym celu, w ramach projektu przeprowadzone zostały studia przypadków dotyczących różnych form głosowania elektronicznego przyjętych przez Australię, Estonię, Hiszpanię, Holandię, Norwegię i Szwajcarię, w tym „obszerne studium przypadku Nowej Południowej Walii w Australii, gdzie po wczesnych eksperymentach zrezygnowano z głosowania elektronicznego”. Przeprowadzona analiza pokazała, „jak dyskurs dotyczący głosowania elektronicznego elastycznie przyjmuje argumenty związane z zaufaniem i nieufnością, często niezwiązane z technologią, ale raczej dotykające szerszych kontekstów społeczno-politycznych i indywidualnych przekonań”.

Więcej o projekcie   

Inne projekty zaprezentowane przez KE dotyczyły m.in. analizy różnych aspektów zaufania w procesie sprawowania rządów, demokracji bezpośredniej w obliczu popularyzacji populizmu, roli mediów w procesie rozwoju i ograniczania dyskursu publicznego, czy promowania przez parlamentarne grupy polityczne kwestii równości płci.

Więcej informacji

289 wyświetleń