Wygraj indeks na PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-23

Wygraj indeks na PG

Studenci na schodach w hallu przed Biblioteką PG
Uczysz się w szkole średniej i chcesz w przyszłości studiować na Politechnice Gdańskiej? Zdobądź miejsce na naszej uczelni jeszcze przed maturą. Weź udział w jednym z konkursów, w ramach których możesz wygrać indeks na PG.

W tym roku akademickim Politechnika Gdańska po raz kolejny zaprasza ambitnych i zdolnych uczniów szkół średnich do udziału w konkursach z cyklu „Wygraj indeks”, a także do zmagań o zdobycie Stypendium Talentów.

Stypendium Talentów Politechniki Gdańskiej

Dla uczniów z całej Polski, którzy mogą pochwalić się wyjątkowymi wynikami w nauce i osiągnięciami twórczymi, uczelnia przygotowała Stypendium Talentów Politechniki Gdańskiej. Laureaci tego wyróżnienia mają nie tylko gwarancję miejsca na wybranym przez siebie kierunku studiów, ale otrzymają również wsparcie finansowe w postaci comiesięcznego stypendium w wysokości 2 tysięcy złotych przez cały okres studiów. Mają też możliwość realizacji indywidualnego programu studiów i wsparcie opiekuna naukowego.

W ramach pierwszego etapu uczestnicy mają za zadanie przesłać materiały stanowiące autoprezentację – wyników w nauce, dotychczasowych osiągnięć, zainteresowań i planowanej ścieżki rozwoju w związku z wybranym kierunkiem studiów. Czas na to mają do 15 kwietnia br. Drugi etap to indywidualne rozmowy uczestników z kapitułą konkursu.

Szczegółowe informacje o Stypendium Talentów Politechniki Gdańskiej znaleźć można na stronie internetowej szkoły.pg.edu.pl.

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Do konkursu zaproszeni są uczniowie ostatnich klas (ostatniej i przedostatniej klasy) wszystkich szkół średnich z terenu Polski. Zmagania również podzielono na dwa etapy. Podczas pierwszego w formie testu wielokrotnego wyboru weryfikowana jest wiedza techniczna uczestników z zakresu automatyki, elektroniki i elektrotechniki. Odbędzie się w trybie zdalnym 9 marca 2024 roku.

Drugi etap obejmuje wykonanie projektu stanowiska laboratoryjnego dla jednego z procesów technologicznych.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz harmonogram dostępne są na stronie internetowej konkursu.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Dwa różne konkursy, w dwóch różnych formułach przygotował Wydział ETI.

Pierwszy z nich odbywa się pod przewodnim hasłem „filtr dolnoprzepustowy audio”. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie (etap 1) i wykonanie (etap 2) filtru sygnałów fonicznych dla celów ograniczenia pasma do zakresu „telefonicznego”. Trzeci, finałowy etap to osobista prezentacja projektu przed komisją konkursową na Politechnice Gdańskiej.

Projekty konkursowe do pierwszego etapu należy przesyłać przez platformę eNauczanie do 1 marca 2024 roku do końca dnia.

Szczegółowe informacje i regulamin znajdują się na stronie internetowej konkursu.

Zdobycie indeksu na Wydział ETI możliwe jest również dzięki udziałowi w XIII Igrzyskach Akademii ETI. To dwuetapowy konkurs dla uczniów i uczennic szkół średnich, w których sprawdzana jest ich wiedza z dziedziny informatyki. Etap I odbędzie się w formule zdalnej w dwóch terminach: 11 i 24 marca 2024 roku. Finał zaplanowano na 20 kwietnia br. stacjonarnie – na terenie wydziału.

Laureaci pierwszych trzech miejsc, poza indeksem uczelni, otrzymają dodatkowo stypendium, które obowiązywało będzie przez pierwsze dwa semestry studiów.

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie igrzysk.

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Wydział prowadzi łącznie aż trzy konkursy, w ramach których można zdobyć indeks na PG. Dwa z nich – fizyczny i matematyczny już się rozpoczęły. W dalszym ciągu zgłaszać się można do projektu „Zbuduj Maszynę Goldberga”.

Uczestnicy, w ramach zadania konkursowego, muszą zaprojektować i skonstruować maszynę Goldberga, czyli urządzenie składające się z wielu elementów i mechanizmów ułożonych względem siebie na zasadzie domina. Uruchomienie pierwszego z nich wyzwala reakcję łańcuchową, która finalnie przynosi z góry zaplanowany efekt. Opis i rysunki poszczególnych członów konstrukcji, a także krótki film dokumentujący ich działanie należy przesłać najpóźniej do dnia 10 marca 2024 roku. W finałowym etapie konkursu zespoły będą prezentować swoje maszyny oraz odpowiadać na pytania jurorów. Finał odbędzie się w ostatni dzień Bałtyckiego Festiwalu Nauki, tj. 25 maja 2024.

O szczegółach przeczytać można na stronie internetowej PG.

Wydział Zarządzania i Ekonomii

Już po raz trzynasty uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w konkursie „Wiem na bank – Indeks na WZiE”. W I etapie czeka na nich test on-line. Uczestnicy finału konkursu zmierzą się z kolei z przygotowaniem projektu uruchomienia własnego przedsięwzięcia biznesowego oraz zaprezentowaniem go przed jury.

Zapisy do konkursu trwają do 4 marca 2024 roku. Aby się zgłosić, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. I etap konkursu odbędzie się na platformie eNauczanie. Zaplanowano go na 12 marca br.

Szczegółowe informacje, harmonogram oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej konkursu.

Wydział Chemiczny

Trwa konkurs przygotowany przez Wydział Chemiczny PG. W pierwszym etapie uczestnicy zmierzyli się z zestawem zadań z dziedziny chemii. Osoby z najlepszymi wynikami dostaną się do drugiego, finałowego etapu, który odbędzie się na terenie uczelni już 23 marca.

789 wyświetleń