Wystawa obrazów z mikroskopu elektronowego oraz rzeźby nim inspirowanej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-29

Wystawa obrazów z mikroskopu elektronowego oraz rzeźby nim inspirowanej

Zaproszenie na wernisaż
W Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku odbędzie się  wystawa prac, które jak mówią twórcy, są ubocznym efektem dwuletniej pracy naukowej. Odwiedzający będą mogli obejrzeć 40 dzieł wybranych z blisko 30 tys. obrazów stworzonych mikroskopem elektronowym. Prace te wykonane są wiązką elektronów. Dzięki takiej technologii jesteśmy w stanie obserwować zupełnie inny i tajemniczy świat, rządzący się swoimi prawami i wyjęty spod praw natury na co dzień doświadczanych przez ludzi.

Obrazy powstały w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej Politechniki Gdańskiej, natomiast w ramach współpracy międzyuczelnianej, artyści z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku wykonali szereg dzieł wchodzących w dziedziny rzeźby i VJ-art oraz VR. Prace są bezpośrednio inspirowane obrazami z mikroskopu elektronowego, przez co tworzą z nimi swoiste środowisko i nawiązują otwarty dialog - świata naszego ze światem wyrwanym z mikrometrycznej skali.

Wernisaż wystawy odbędzie się 3 marca 2024 r. w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej, przy ul. Targ Rakowy 11. Wystawa będzie dostępna przez cały marzec, a następnie przeniesie się na teren Politechniki Gdańskiej.

283 wyświetleń