Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska kształtuje politykę senioralną w województwie i w Polsce | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-03-15

Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska kształtuje politykę senioralną w województwie i w Polsce

Naukowczyni
Dr. inż. Anita Richert-Kaźmierska i Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska. Fot. mat. PUW 
Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska z Wydziału Zarządzania i Ekonomii została powołana przez Beatę Rutkiewicz, wojewodę pomorską na stanowisko pełnomocnika ds. rodziny i polityki społecznej.

Pełniąc tę funkcję będzie ona inicjowała i koordynowała współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego województwa pomorskiego w zakresie spraw społecznych. Ponadto do kompetencji nowej pełnomocnik będą należeć inicjatywy na rzecz integracji międzypokoleniowej i aktywizacji seniorów, walki z dyskryminacją i wykluczeniem osób z niepełnosprawnościami oraz wspieranie organizacji pozarządowych i rozwoju usług społecznych.

Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska od lutego 2024 roku jest także stałym doradcą Komisji Sejmowej Polityki Senioralnej Sejmu X kadencji.

Ponadto 1 marca 2024r. Minister Polityki Senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz powołała dr inż. Anitę Richert-Kaźmierską do Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Polityki Senioralnej na dwuletnią kadencję 2024-2026.

Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska jest również zastępcą przewodniczącego Wojewódzkiej Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, a także członkinią Rady Pomocy Społecznej przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Naukowczyni jest członkinią Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej.

W swojej pracy naukowej dr inż. Anita Richert – Kaźmierska skupia się na zagadnieniach polityki społecznej, w tym deinstytucjonalizacji usług społecznych, systemach wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, starzeniu się społeczeństwa czy dyskryminacji osób starszych na rynku pracy.

321 wyświetleń