Kompetencje przyszłości. Spotkanie z przedstawicielami szkół powiatu wejherowskiego | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-03-29

Kompetencje przyszłości. Spotkanie z przedstawicielami szkół powiatu wejherowskiego

ludzie w sali
Fot. Krzysztof Krzempek/PG
27 marca odbyło się drugie już spotkanie przedstawicieli Uczelni Fahrenheita z dyrektorami szkół średnich z powiatu wejherowskiego. Pierwsze miało miejsce w styczniu na Uniwersytecie Gdańskim. Jest to wynik porozumienia podpisanego z Uczelniami Fahrenheita. Celem tych spotkań jest określenie potrzeb szkół średnich i wypracowanie modelu długotrwałej współpracy.

Wydarzenie otworzyła prof. Barbara Wikieł, prorektorka ds. studenckich wraz z prof. Adrianą Zaleską-Medynską, dyrektor Uczelni Fahrenheita. FarU reprezentowali także prof. Tomasz Smiatacz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prorektor ds. studenckich oraz prof. Arnold Kłonczyński, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia z Uniwersytetu Gdańskiego.

Edukacja skoncentrowana na kompetencjach

W pierwszej części goście mogli wysłuchać krótkiej prezentacji przygotowanej przez prof. Joannę Mytnik, dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji o kompetencjach przyszłości oraz charakterystyce pokoleń Z i Alfa, które obecnie są lub będą uczniami szkół średnich.

Zmienność, nieprzewidywalność, złożoność i niejednoznaczność to wyróżniki środowiska, w którym obecnie żyjemy i w którym dorasta kolejne pokolenie. Wraz z ciągle przyspieszającym rozwojem technologii, zmianami geopolitycznymi i klimatycznymi, zmieniają się wyzwania stojące przed edukacją. Dostosowanie kompetencji uczniów do życia w ciągłej zmianie i bycia przygotowanym na odnalezienie się na przechodzącym ogromną transformację rynku pracy jest zadaniem niezwykle trudnym, a jednocześnie niezbędnym.

– Słyszę opinię, że sztuczna inteligencja zastąpi nauczycieli – mówiła prof. Joanna Mytnik. – To nieprawda. Pokoleniu Alfa nauczyciele będą potrzebni jak nigdy, tylko w nieco inny sposób niż dotychczas. Młodzież uczy się teraz inaczej, w interakcji, trochę przypadkowo, głównie na urządzeniach haptycznych, a nie z wykładów, jako bierni słuchacze. Nauczyciel musi być ich przewodnikiem i towarzyszem w aktywnym uczeniu.

Jak przygotowywać przyszłych pracowników, którzy na rynek pracy wejdą ok. roku 2030 i w jakie umiejętności ich wyposażyć, mówiła Aleksandra Szewczyk, doradczyni zawodowa i coach kariery z Biura Karier i Absolwentów. Scenariuszy najbliższej przyszłości jest wiele i bardzo trudno przewidzieć, który z nich będzie tym realnym. Myślenie analityczne i kreatywność, ciekawość i uczenie się przez całe życie, elastyczność, przywództwo czy empatia to jedne z najważniejszych i najbardziej poszukiwanych kompetencji przez pracodawców wg raportu Światowego Forum Ekonomicznego z 2023 r. Sprawdzą się one w każdej sytuacji. Wszystkie  powiązane są z wdrażaniem nowych technologii, operacjami opartymi na danych i dostępnych w chmurze, a także przy rosnącym udziale sztucznej technologii.

Szacuje się, że w ciągu najbliższy kilku lat, aż 75% firm wdroży nowoczesne systemy do swojej działalności. Na znaczeniu zyskają też platformy cyfrowe i aplikacje. To oznacza inne oczekiwania w stosunku do umiejętności pracowników. A część z nich powinni oni zdobyć już w szkole.

Oferta Politechniki Gdańskiej dla szkół

W drugiej części spotkania dr Andrzej Okuniewski, pełnomocnik rektora ds. współpracy ze szkołami, przedstawił główne punkty oferty Politechniki Gdańskiej dla szkół. Część działań takich jak: wykłady, wycieczki, kursy dla maturzystów, letnia szkoła Politechnika Talentów oraz konkursy pozwalające na wygranie indeksu na wybrany wydział czy kierunek, są skierowane do uczniów szkół średnich. Jednak Politechnika Gdańska wspiera również nauczycieli.

Przygotowany został specjalny newsletter dla szkół przybliżający działalność edukacyjną, naukową, ale i codzienne życie uczelni. Centrum Nowoczesnej Edukacji prowadzi „Poniedziałki na Politechnice” – bezpłatne szkolenia oline dla nauczycielek i nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. Szkolenia są dodatkowo nagrywane i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Więcej o ofercie PG na stronie szkoly.pg.edu.pl

Oczekiwania a rzeczywistość

Zwieńczeniem spotkania była dyskusja dotycząca konkretnych potrzeb i możliwości szkół powiatu wejherowskiego w kontekście wypracowania trwałego modelu współpracy z Uczelniami Fahrenheita.  Ponadto wspólnie zastanawiano się, jak wdrożyć zmiany w szkolnictwie by dopasować system edukacji do nowych realiów. Dyrektorzy techników poruszali m.in. problem rozmijania się wymagań podstawy programowej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z oczekiwaniami rynku pracy, ale i samych uczniów.

Mówiono o zmianach legislacyjnych, brakach kadrowych i wyzwaniach jakie stoją przed nauczycielami w nauczaniu pokolenia Alfa, które właśnie wchodzi do szkól średnich.

Kolejne takie spotkanie, jeszcze w tym roku akademickim, odbędzie się na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

322 wyświetleń