AI bez tajemnic. Zobacz wykład prof. Włodzisława Ducha | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-07

AI bez tajemnic. Zobacz wykład prof. Włodzisława Ducha

Prof. Włodzisław Duch, UMK
Fot. Krzysztof Krzempek/PG
Jak w ostatnich latach rozwijała się sztuczna inteligencja? Jakie narzędzia oferuje obecnie i w jakich branżach jest wykorzystywana? Co AI zaoferuje nam w przyszłości oraz jak w inteligentny sposób korzystać ze sztucznej inteligencji? Odpowiedzi na te pytania warto poszukać w wykładzie, który na Politechnice Gdańskiej wygłosił prof. Włodzisław Duch, polski naukowiec i specjalista w dziedzinie AI.

Prof. Włodzisław Duch z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu specjalizuje się w sztucznej inteligencji, informatyce stosowanej, neuroinformatyce, uczeniu maszynowym, kognitywistyce i neurokognitywnych technologiach. W latach 2014-2015 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w okresie od 2012 do 2014 roku prorektorem UMK ds. badań naukowych i informatyzacji. Obecnie kieruje Laboratorium Neurokognitywnym w Interdycyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii UMK.

25 kwietnia br. Politechnika Gdańska była gospodarzem konferencji poświęconej AI. Wśród gości wydarzenia znalazł się m.in. prof. Włodzisław Duch, który wziął udział w debacie ekspertów, a także wygłosił wykład pt. „Jak w inteligentny sposób wykorzystać sztuczną inteligencję?". Wystąpienie zostało zarejestrowane i dostępne jest do obejrzenia oraz wysłuchania na kanale Politechniki Gdańskiej na YouTube.

Konferencja „Rozwój sztucznej inteligencji w budowie metropolii wiedzy” odbyła się w Centrum Kompetencji STOS PG, w rocznicę otwarcia obiektu i uruchomienia superkomputera Kraken. Udział w wydarzeniu wzięli m.in.: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, dr hab. inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI-PIB, Michał Glaser, prezes zarządu OMGGS, a także przedstawiciele kolegium rektorskiego, dziekani wydziałów, naukowcy i przedstawiciele biznesu.

Relacja z konferencji „Rozwój sztucznej inteligencji w budowie metropolii wiedzy”

Konferencja została zorganizowana przez Politechnikę Gdańską, Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego, a także Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

299 wyświetleń