Szerokie spojrzenie na AI. Za nami konferencja na PG | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-04-25

Szerokie spojrzenie na AI. Za nami konferencja na PG

Konferencja „Rozwój sztucznej inteligencji w budowie metropolii wiedzy”. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
Konferencja „Rozwój sztucznej inteligencji w budowie metropolii wiedzy”. Fot. Krzysztof Krzempek/PG
W jaki sposób AI może wspierać działania samorządów? Jak kształtująca się na Pomorzu metropolia może wykorzystywać możliwości sztucznej inteligencji? To część zagadnień, jakie poruszane były podczas konferencji „Rozwój sztucznej inteligencji w budowie metropolii wiedzy”.

Wydarzenie odbyło się 25 kwietnia w Centrum Kompetencji STOS PG, w rocznicę otwarcia obiektu i uruchomienia superkomputera Kraken. Udział w wydarzeniu wzięli m.in.: prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska, Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, dr hab. inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI-PIB, Michał Glaser, prezes zarządu OMGGS, a także przedstawiciele kolegium rektorskiego, dziekani wydziałów, naukowcy i przedstawiciele biznesu.

– Współpraca pomiędzy nauką, biznesem i sektorem publicznym w obszarze sztucznej inteligencji ma kluczowe znaczenie dla tempa wdrażania innowacji, budowy konkurencyjności i tworzenia rozwiązań, które przyniosą realne korzyści dla społeczeństwa – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Musimy działać wspólnie, aby wykorzystać potencjał AI w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, tworząc tym samym lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Dlatego apeluję do wszystkich obecnych tutaj - polityków, naukowców, przedstawicieli biznesu i samorządów o jeszcze głębszą współpracę w zakresie poznawania i używania sztucznej inteligencji. 

Prof. Krzysztof Wilde, rektor Politechniki Gdańskiej. Fot. Krzysztof Krzempek/PG


AI wsparciem biznesu i lokalnych samorządów

Celem wydarzenia było zacieśnienie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i samorządami w zakresie coraz prężniej rozwijających się narzędzi opartych o sztuczną inteligencję.

– Dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu sztucznej inteligencji, możemy stworzyć dynamiczne, zrównoważone i inteligentne miasta, które nie tylko sprostają wyzwaniom współczesności, ale także będą stanowiły miejsce rozwoju i dobrobytu dla wszystkich swoich mieszkańców – mówiła wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz. – Poprzez optymalizację infrastruktury, poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz ułatwienie komunikacji między ludźmi a miastem, sztuczna inteligencja stanowi klucz do metropolii przyszłości. 

Na zdjęciu od lewej: Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska, Mieczysław Struk, marszałek woj. pomorskiego, Michał Glaser, prezes OMGGS, dr hab. inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI-PIB. Fot. Krzysztof Krzempek/PG


– Na Pomorzu wspieramy inwestycje w branżę ICT. Dzięki temu jesteśmy jednym z wiodących regionów w Polsce pod względem innowacyjności i rozwoju technologicznego – mówił marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Cyfrowa transformacja stała się faktem. Analityka danych, digitalizacja procesów wewnętrznych, automatyzacja oraz technologie mobilne to obszary, które stają się niezbędne, aby firmy na Pomorzu funkcjonowały efektywniej.

– AI postrzegam jako szansę dla całego regionu. – mówi Michał Glaser, prezes Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. – Jednak, aby to się udało niezbędna jest współpraca w kilku obszarach: naukowym, biznesowym i samorządowym. Obszar Metropolitalny widzę jako łącznika pomiędzy tymi środowiskami, które z racji wielu obowiązków i trochę różnych interesów często mają trudność w znalezieniu wspólnej platformy. Od pewnego czasu zarówno z Politechniką Gdańską, jak i z biznesem i samorządem pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą zrobić nam bardzo ważny krok do przodu. 

Polskie modela językowe AI i ich wykorzystanie

Podczas wydarzenia dr Marek Kozłowski, dyrektor AI Lab funkcjonującego przy OPI-PIB, opowiedział o polskich LLMach, czyli modelach językowych, które powstały w całości na bazie tekstów w języku polskim. Za przykład posłużyły modele Qra, za których opracowanie odpowiadają naukowcy z Politechniki Gdańskiej oraz AI Lab przy OPI-PIB.  

– OPI już od wielu lat pracuje nad rozwijaniem narzędzi do przetwarzania języka naturalnego. W interesie nas wszystkich leży bowiem dynamiczny rozwój branży IT i środowiska naukowego w Polsce. Dzisiaj możemy wszystkim zaprezentować polskojęzyczne, generatywne modele językowe, które zostały utworzone na podstawie korpusu danych zawierającego teksty wyłącznie w języku polskim. Modele takie są niezbędne, jeżeli nie chcemy zostać w tyle za innymi państwami. Polska gospodarka i nauka potrzebują modeli polskojęzycznych, gdyż ich odpowiedniki anglojęzyczne są dużo mniej efektywne dla naszego języka – mówi dr hab. inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. 

Dr hab. inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor OPI-PIB. Fot. Krzysztof Krzempek/PG

Gościem specjalnym konferencji był prof. Włodzisław Duch, polski naukowiec, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji, który wygłosił wykład zatytułowany “Jak w inteligentny sposób wykorzystać sztuczną inteligencję?”. Nagranie z wystąpienia będzie wkrótce dostępne na kanale YouTube Politechniki Gdańskiej.

Prof. Włodzisław Duch wziął udział również w debacie eksperckiej, która odbyła się w kolejnej części wydarzenia. Poza naukowcem do rozmowy zaproszeni zostali: dr Marek Kozłowski, kierownik AI LAB OPI-PIB, dr hab. inż. Julian Szymański z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG, Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Pomorskiego, Jakub Kaszuba, prezes Think Tank Metropolia. Rozmowę poprowadził Marcin Dybuk, zastępca dyrektora Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Rocznica uruchomienia „Krakena”

Wydarzenie odbyło się w rocznicę oficjalnego otwarcia budynku CK STOS PG oraz uruchomienia znajdującego się w nim superkomputera „Kraken”. To właśnie duże moce obliczeniowe tej jednostki umożliwiły wytrenowanie modeli językowych Qra w ekspresowym tempie. W przypadku najbardziej złożonego z modeli został skrócony bowiem z lat do około miesiąca.

O tym, czym są superkomputery, jakie mają zastosowanie oraz jak działa Kraken, można posłuchać w audycji Radia Naukowego, zrealizowanej we współpracy z Politechniką Gdańską.

Konferencja została zorganizowana przez Politechnikę Gdańską, Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego, a także Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

858 wyświetleń