Na PG powstała strategia wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-07-08

Na PG powstała strategia wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju

zielona ziemia
Na Politechnice Gdańskiej została opracowana Strategia wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności na lata 2024-2030.

Opracowany został spójny plan działań w 6 obszarach: 

  1. odpowiedzialność i wartości,
  2. zaangażowana społeczność PG,
  3. równość i różnorodność,
  4. kształcenie,
  5. działania dla społeczności spoza PG,
  6. przyjazny kampus dla ludzi i środowiska.

Powyższe obszary odpowiadają fundamentom Zrównoważonego Rozwoju jakimi są ludzie, planeta, dobrobyt, pokój na świecie i partnerstwo.

Zaplanowane działania w Strategii będą podlegać bieżącemu monitorowaniu oraz cyklicznej weryfikacji..

– Zrównoważony rozwój to długoterminowy proces i wymaga aktywności w wielu obszarach, zarówno w nauce, dydaktyce jak i organizacji. Jako uczelnia mamy świadomość znaczenia włączania się w działania w tym zakresie – mówi prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju PG.  – Z tego powodu chcemy upowszechniać, inspirować, dostarczać wiedzę i motywować do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności studentów, doktorantów, pracowników PG, społeczność lokalną oraz otoczenie społeczno-gospodarcze, co jest misją naszych działań w opracowanej Strategii.

Zapoznaj się ze Strategią

Więcej informacji na stronie Zrównoważonego Rozwoju PG.

184 wyświetleń