PG z awansem w rankingu QS WUR Europe 2025 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-07-10

PG z awansem w rankingu QS WUR Europe 2025

qs
W najnowszym wydaniu rankingu QS World University Rankings Europe 2025, uwzględniającym najlepsze uczelnie starego kontynentu, Politechnika Gdańska poprawiła swoją pozycję z ubiegłego roku. Uczelnia awansowała aż o 17 pozycji i zajęła 302. miejsce w Europie oraz 5. w Polsce.

W rankingu QS Europe mogą wziąć udział najlepsze uczelnie z 46 krajów należących do Rady Europy. W tegorocznej edycji na listę rankingową ostatecznie zakwalifikowały się 684 uczelnie z Europy w tym 32 z Polski.

Organizator rankingu QS WUR Europe 2025 w celu stworzenia listy najlepszych uczelni poddał analizom dane pochodzące m.in. z bazy Scopus oraz uzyskane w badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród naukowców i pracodawców.

QS WUR Europe wykorzystuje 12 wskaźników o zróżnicowanych wagach. Największą przypisuje się opiniom pracowników naukowych (dane z corocznego badania QS Academic Reputation Survey) i pracodawców (dane pochodzą z corocznego badania QS Employer Reputation Survey) na temat uczelni. Stanowią one łącznie aż 45% możliwych do uzyskania punktów.

Pozostałe wskaźniki to m.in. międzynarodowa współpraca badawcza, dane bibliometryczne (liczba cytowań i artykułów) czy umiędzynarodowienie uczelni.

Najsilniejszymi stronami PG w rankingu QS Europe 2025 w porównaniu z innymi uczelniami z Polski są:

  • liczba artykułów per NA (1. miejsce),
  • liczba cytowań (1),
  • zrównoważony rozwój (3).

W skali kraju PG zajęła piątą lokatę, miejsca ustępując jedynie: Uniwersytetowi Warszawskiemu, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu w Krakowie, Politechnice Warszawskiej i Uniwersytetowi Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Miejsce na czele rankingu QS World University Rankings: Europe 2005 zajęły:

  • ETH Zurich
  • Imperial College London
  • University of Oxford

Szczegółowe wyniki rankingu oraz wyjaśnienie metodologii znaleźć można na stronie QS WUR Europe 2025.

Więcej informacji oraz inne zestawienia rankingowe są dostępne na stronie Centrum Analiz Strategicznych 

258 wyświetleń