Nabór wniosków w II edycji programu Aurum Supporting International Research Team Building (22.09-31.10.2021) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-09-22

Nabór wniosków w II edycji programu Aurum Supporting International Research Team Building (22.09-31.10.2021)

Aurum
Program AURUM stanowi element realizacji zadań programu IDUB w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej uczelni, Działania II.1. i będzie realizowany w ramach działalności centrów priorytetowych obszarów badawczych PG.Celem Programu AURUM jest zwiększenie i wzbogacenie potencjału naukowego PG w wyniku powstania nowych zespołów badawczych kierowanych przez naukowców z PG, z udziałem naukowców zagranicznych. W ramach Programu możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów tworzenia nowego zespołu badawczego Politechniki Gdańskiej.

Budżet i warunki realizacji projektu

  • Planowany we wniosku budżet projektu nie może przekraczać kwoty 500 000 PLN brutto. Okres realizacji projektu może wynieść od 3 do 12 miesięcy.

Jakie kategorie kosztów można zaplanować w projekcie?

W skład kosztów mogą wchodzić m.in.:

  • wynagrodzenia dla naukowców zagranicznych;
  • zakup lub wytworzenie infrastruktury badawczej dla tworzonego zespołu;
  • wydatki związane z funkcjonowaniem międzynarodowej współpracy badawczej m.in. podróże służbowe, delegacje, wynajem sal i laboratoriów oraz zakup usług zewnętrznych.

Jak aplikować?

  • Nabór wniosków będzie trwał od 22 września do 31 października 2021 r. do godz. 23:59. 
  • Wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adres granty@pg.edu.pl do Zespołu ds. Realizacji projektu IDUB, oryginał wniosku należy wysłać pocztą wewnętrzna do Działu Projektów.

Dodatkowe informacje Aurum

Additional information Aurum

94 wyświetleń