Nabór do I edycji programu Startup School I w ramach programu Molybdenum Startup School (10.03 -27.03.2022) | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-03-09

Nabór do I edycji programu Startup School I w ramach programu Molybdenum Startup School (10.03 -27.03.2022)

Molybdenum
Program Molybdenum Startup School stanowi element realizacji zadań projektu IDUB w zakresie zwiększania transferu wiedzy i technologii w ramach Działania V.5. (Działania zwiększające efektywność transferu technologii).

Cel Programu

Celem programu Startup School I „Sprawdź swój pomysł” jest zapewnienie jego beneficjentom profesjonalnego wsparcia przy walidacji i dalszym rozwoju zgłaszanych pomysłów biznesowych w perspektywie tworzenia innowacyjnych spółek startup.

Zakres wsparcia

W ramach programu beneficjenci uzyskają następujące usługi:

  1. 60-godzinny kurs pre-akceleracyjny,
  2. opieka ekspertów oraz mentorów biznesowych,
  3. wsparcie w zakresie technologii ze strony pracowników PG,
  4. dostęp do przestrzeni coworkingowej.

Więcej na stronie: https://pg.edu.pl/startup

Nabór wniosków

Nabór do programu odbywa się w formie konkursu i będzie trwał od 10.03-27.03.2022 r. 

Do kogo jest skierowany?

  • Konkurs skierowany jest do zespołów złożonych z studentów, doktorantów, pracowników oraz absolwentów Politechniki Gdańskiej.
  • Mniejszościowy udział w zespołach biorących udział w konkursie mogą stanowić studenci, doktoranci lub pracownicy innych uczelni wchodzących w skład Związku im. Daniela Fahrenheita, a w uzasadnionych przypadkach również inne osoby.

Jak aplikować?

904 wyświetleń