Seminarium Centrum Badawczego EkoTech | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-12-09

Seminarium Centrum Badawczego EkoTech

I seminarium EkoTech
W poniedziałek 27 stycznia na Dziedzińcu im. Fahrenheita w Gmachu Głównym PG odbyło się pierwsze seminarium nowo powstałego Centrum Badawczego PG EkoTech, powołanego w ramach programu MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Seminarium było okazją do omówienia projektów badawczych wpisujących się w profil działalności nowego centrum, a także do nawiązania interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy naukowcami PG.

Ponad 80 prezentacji z omówieniem działań naukowych i badawczych, dziesiątki specjalistów wymieniających się wiedzą i doświadczeniem, a także liczne deklaracje nawiązania interdyscyplinarnej i wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy poszczególnymi zespołami naukowymi PG – to bilans I Seminarium Centrum Badawczego EkoTech, które w poniedziałek 27 stycznia odbyło się na Dziedzińcu im. Fahrenheita w Gmachu Głównym PG.

Centrum EkoTech to jedno z czterech nowych Centrów Badawczych PG (pozostałe to Centrum BioTechMed, Centrum Materiałów Przyszłości i Centrum Technologii Cyfrowych), które powstały w związku z uzyskaniem przez naszą uczelnię statusu uczelni badawczej w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Poniedziałkowe seminarium zainaugurowało naukowy aspekt działalności nowych centrów.

– To pierwsze z wielu spotkań, które odbędą się w ramach nowo powołanych Centrów Badawczych Politechniki Gdańskiej – mówił na początku seminarium prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Nasza uczelnia po otrzymaniu statusu uczelni badawczej będzie teraz wychodzić naprzeciw wielu nowym wyzwaniom. Musimy jeszcze lepiej promować działalność naszych naukowców, stąd takie seminarium jest bardzo cennym elementem tych działań.

Wymiana doświadczeń, interdyscyplinarna współpraca

Naukowcy w Centrum EkoTech będą zajmować się projektami i badaniami naukowymi ukierunkowanymi na kształtowanie zrównoważonej przestrzeni życia człowieka wobec wyzwań środowiskowych (zmiany klimatyczne, przemiany społeczne i demograficzne, wymagania gospodarki w obiegu zamkniętym etc.). Naukowcy będą też opracowywać rozwiązania, które pozwolą przeciwdziałać negatywnym skutkom działalności człowieka (antropopresji), zajmą się również opracowaniem nowoczesnych technologii proekologicznych.

W seminarium, podzielonym na bloki przyporządkowane poszczególnym wydziałom PG, naukowcy prezentowali swoje dotychczasowe dokonania, a także badania i projekty, nad którymi obecnie pracują i które chcieliby rozwijać w strukturach nowego centrum badawczego. Prelegenci z wydziałów: Architektury, Chemicznego, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Inżynierii Lądowej i Środowiska, Mechanicznego, Oceanotechniki i Okrętownictwa, a także Zarządzania i Ekonomii, mieli po pięć minut na każdą prezentację. Łącznie podczas całodziennego seminarium można było zapoznać się z ponad 80 prezentacjami zespołów badawczych PG, a następnie omówić w kuluarach pola do interdyscyplinarnej współpracy.

– Spotkanie było skierowane do naukowców, którzy chcieliby rozwijać swoje badania i współpracę w strukturach nowego centrum. Cel udało się osiągnąć – podsumowuje prof. Magdalena Gajewska (WILiŚ), pełnomocniczka rektora PG ds. Centrum EkoTech. – Naukowcy chętnie wymieniali się wiedzą i doświadczeniem, byli też otwarci na udział w kolejnych seminariach, które będą dedykowane poszczególnym obszarom działalności centrum. Dzisiejsza inicjatywa i podjęta między naukowcami współpraca pozwoli na zrealizowanie w przyszłości nowych, innowacyjnych projektów.

75 wyświetleń