Pracownicy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Pracownicy

Dyrektor Biblioteki PG

  

Biuro Biblioteki
Specjalista
Samodzielny referent administracyjny
specjalista ds. administracji
specjalista ds. administracji
Specjalista ds. finansów
Sekcja Obsługi Czytelnika
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Bibliotekarz
Bibliotekarz
Kustosz biblioteczny
Kustosz biblioteczny
Kustosz biblioteczny
Młodszy bibliotekarz
Magazynier biblioteczny
Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Młodszy bibliotekarz
Sekcja Gromadzenie i Opracowania Zbiorów Tradycyjnych
Starszy bibliotekarz
Starszy bibliotekarz
Bibliotekarz
Kustosz biblioteczny
Kustosz biblioteczny
Kustosz biblioteczny
Sekcja Budowy Zbiorów Cyfrowych i Multimedialnych
Starszy technik
Specjalista
Specjalista informatyk
Technik informatyk
Kustosz biblioteczny
Sekcja Udostępniania Zasobów Cyfrowych i Multimedialnych
Samodzielny technik
Sekcja Historyczna
Główny specjalista
Starszy bibliotekarz